Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępczość i reakcja na nią 3401-SEML-PRNz
Seminarium licencjackie (SEM-LIC) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

WIEDZA Student posiada:

- wiedzę specjalistyczną z zakresu swojej pracy licencjackiej;

- wiedzę metodologiczną dotyczącą pisania pracy licencjackiej, analizy literatury i zdobywania danych empirycznych;

- wiedzę praktyczną związaną z możliwościami rozwiązywania konkretnych problemów przestępczości oraz polityki i prewencji kryminalnej.

UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi:

- wykorzystać wiedzę do napisania pracy licencjackiej;

- gromadzić i analizować opracowania teoretyczne i wyniki innych badań związanych z tematem przygotowywanej pracy;

- przeprowadzić własne niewielkie analizy empiryczne;

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Student posiada kompetencje do:

- formułowania wyważonych opinii i wniosków dla praktyki reakcji na przestępczość, polityki i prewencji kryminalnej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła uwzględniająca opracowywanie wskazanych zagadnień i terminowe składanie poszczególnych rozdziałów pracy.

2. Obrona pracy licencjackiej w terminie.

Zaliczenie: ukończenie pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

Tematyka spotkań w ramach seminarium zależy od przedmiotu oraz stanu zaawansowania prac uczestników seminarium.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, analiza literatury, analiza danych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 17:15, sala 19
Paweł Ostaszewski 10/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)