Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna we współczesnej myśli społecznej 3401-PS2-2PSWz
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Mel Gray, Stephen A. Webb, Praca socjalna. Teorie i metody, PWN, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

Marcin Boryczko, Governmentality w systemie pomocy społecznej, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2018, 19(3)

Lena Dominelli, Feminist Social Work Theory and Practice, Palgrave 2002 (wybrane rozdziały)

Mustafa Emirbayer, Eva M. Williams, Bourdieu and Social Work, Social Service Review , Vol 79, Number 4 , 2005

Paul Michael Garrett, From ‘Solid Modernity’ to ‘Liquid Modernity’? Zygmunt Bauman and Social Work, British Journal of Social Work (2012) 42,

Paul Michael Garrett, The Relevance of Bourdieu for Social Work A Reflection on Obstacles and Omissions, Journal of Social Work 2007, 7(3)

Tony Gilbert, Power and Social Work in the United Kingdom, A Foucauldian Excursion Journal of Social Work 2010 10(1) 3–22

Sebastian Michalik, Problematyka uznania a teoria pracy socjalnej Prace IPSiR tom 16, 2010

Carolyn Noble, Postmodern Thinking Where is it Taking Social Work? Journal of Social Work 2004, 4(3)

Amy Rossiter, Axel Honneth’s theory of recognition and its potential for aligning social work with social justice, Critical and Radical Social Work vol 2 no 1, 2014

Mark Smith, Reading Bauman for Social Work, Ethics and Social Welfare, 2011, 5:1

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student/ka

w sferze wiedzy:

zna i rozumie współczesne teorie pracy socjalnej i ich osadzenie w naukach społecznych

zna i rozumie miejsce i znaczenie problematyki pomagania w myśli społecznej i społeczno-filozoficznej

w sferze umiejętności:

potrafi poddawać stosowane w obrębie pracy socjalnej modele interwencji krytycznej refleksji

w sferze kompetencji społecznych:

jest gotowy/a do wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w obszarze pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach

30%

przygotowanie krótkiego eseju

70%

Zakres tematów:

Teoria społeczna a praca socjalna

Zygmunt Bauman a praca socjalna

Feminizm a praca socjalna

Michel Foucault a praca socjalna

Pierre Bourdieu a praca socjalna

Metody dydaktyczne:

elementy wykładu konwersatoryjnego, dyskusja grupowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 12:45, sala 16
Tomasz Kaźmierczak 7/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)