Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozarządowe formy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego 2102-BW-M-Z2PFIB
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura przedmiotu:

- M. Dobrowolska-Opała, "Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym", Wydawnictwo Adam

Marszałek 2018

- M. Paździor, B. Szmulik (red.), "Instytucje bezpieczeństwa narodowego", Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012

- K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, "Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej", Warszawa 2010.

- A. Morawski, "Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w

procesie zarządzania kryzysowego", Warszawa 2014

- E. Nowak, "Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych", Warszawa 2007.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

2. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - prawo o zgromadzeniach

3. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

5. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie więzi społeczne, które są budowane przez pozarządowe organizacje na potrzeby zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz całego państwa (w kontekście szeroko ujętego bezpieczeństwa wewnętrznego) (K_W02)

Student zna normy i reguły związane z działalnością pozarządowych podmiotów zajmujących się tematyką zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego (K_W03)

Student zna i rozumie organizację, funkcjonowanie i zadania organizacji oraz formacji pozarządowych zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa w wymiarze komercyjnym oraz wolontaryjnym. (K_W04)

Student potrafi analizować zjawiska społeczne, w tym zagrożenia jakie one generują, związane z prywatyzacją bezpieczeństwa oraz aktywnością podmiotów pozarządowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. (K_U02)

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

nie dotyczy

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

nie dotyczy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:25, sala 314
Magdalena Dobrowolska-Opała 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)