Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Semestr letni 2022/23

Plan zajęć grupy przedmiotów

Zmień cykl dydaktyczny: Semestr zimowy 2022/23 - Semestr letni 2022/23 - Rok akademicki 2022/23

Wybrany podział planu:    
Ustawienia planu:pokaż wersję obrazkową | drukuj plan 
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
7:00
8:008:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Krajowe i europejskie prawo socjalne - Konwersatorium (45), Adam Redzik
8:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Prawo rodzinne i nieletnich - Wykład (55), Paweł Kobes
8:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Aksjologia wychowania resocjalizującego - Konwersatorium (24), Anna Olech
8:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Socjologia wychowania - Wykład (35), Jadwiga Królikowska
8:15, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Metody badań społecznych - Ćwiczenia (24), Aleksandra Gulińska, Helena Marzec-Gołąb
8:15, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Psychologia faz życia - Wykład (41), Ewa Kiliszek
8:15, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Psychologia faz życia - Ćwiczenia (41), Ewa Kiliszek
8:15, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Praca socjalna, helping professions - perspektywa instytucjonalna - Konwersatorium (16), Marek Rymsza
9:009:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Pedagogika resocjalizacyjna - Ćwiczenia (35), Paweł Szczepaniak
9:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Polityka Unii Europejskiej wobec przestępczości - Konwersatorium (41), Antoni Bojańczyk
9:15, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ „Scandinavian Exceptionalism”? Kultura, prawo, przestępczość w Norwegii i norweskiej części Arktyki – wybrane problemy - Konwersatorium (44), Katarzyna Witkowska-Rozpara
9:15, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Kontrolowanie przestępczości - Konwersatorium (32), Sylwia Różycka-Jaroś
9:15, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Kryminologia stosowana. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne cz. 2 - Wykład (32), Katarzyna Witkowska-Rozpara
9:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Superwizja pracy socjalnej - Konwersatorium (16), Anna Olech
10:0010:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Resocjalizacja i reintegracja społeczna - Wykład (42), Dariusz Schmidt
10:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Resocjalizacja i reintegracja społeczna - Ćwiczenia (42), Dariusz Schmidt
10:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą - Ćwiczenia (40), Aneta Domżalska
10:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą - Wykład (40), Aneta Domżalska
10:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Socjologia przestępczości w Polsce - Konwersatorium (55), Tomasz Warczok
10:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Metody analizy statystycznej SPSS - Konwersatorium (19), Joanna Klimczak
10:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Technologia informacyjna - Ćwiczenia (19)
10:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Socjologia dewiacji i kontroli społecznej - Ćwiczenia (24), Tomasz Warczok
10:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Socjologia dewiacji i kontroli społecznej - Wykład (24), Tomasz Warczok
11:00
11:15, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Pedagogika resocjalizacyjna - Wykład (35), Bartłomiej Skowroński
11:15, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Praca socjalna we współczesnej myśli społecznej - Konwersatorium (16), Tomasz Kaźmierczak
11:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Etycznoprawne aspekty służby publicznej - Konwersatorium (55), Barbara Błońska
11:45, gr.1
Praca socjalna, helping professions - perspektywa międzynarodowa - Konwersatorium (16), Katarzyna Szumlewicz
11:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Psychopatologia sądowa - Wykład (32), Grzegorz Kudlak
11:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Zagadnienia procesu karnego - Konwersatorium (32), Łukasz Chojniak
11:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Terroryzm i bezpieczeństwo w politykach UE - Konwersatorium (32), Kamil Miszewski
12:00
12:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej - Konwersatorium (40), Paweł Szczepaniak
12:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Psychologia społeczna - Wykład (35), Ewa Kiliszek
12:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Terroryzm i inne formy przestępczości ponadnarodowej - Konwersatorium (41)
13:0013:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Etyka służb społecznych - Wykład (45), Ewa Kiliszek
13:15, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Prawa człowieka w służbach publicznych - Konwersatorium (55), Barbara Błońska
13:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Prawo socjalne - Ćwiczenia (35), Katarzyna Wiśniewska
13:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Prawo socjalne - Wykład (35), Katarzyna Wiśniewska
14:00
14:15, gr.2
/niestandardowa częstotliwość/ Kontrolowanie przestępczości - Konwersatorium (32), Sylwia Różycka-Jaroś
14:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Psychologia sądowa i penitencjarna - Ćwiczenia (55), Grzegorz Kudlak
14:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Psychologia sądowa i penitencjarna - Wykład (55), Grzegorz Kudlak
14:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Podstawy nauczania resocjalizującego - Konwersatorium (40), Bartłomiej Skowroński
14:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Prawo karne - Wykład (35), Paweł Kobes
14:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Animacja kulturowa środowisk lokalnych - Konwersatorium (40), Łukasz Drozda
15:0015:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Teorie wychowania - Wykład (42), Katarzyna Szumlewicz
15:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Deinstytucjonalizacja – nowa jakość polityki społecznej - Konwersatorium (19), Bohdan Skrzypczak
15:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Metody badań w kryminologii - Konwersatorium (55), Kamil Miszewski
15:00, gr.2
/niestandardowa częstotliwość/ Komunikacja interpersonalna w relacji pomocy - Warsztaty (61), Anna Olech
15:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Psychologia społeczna - Ćwiczenia (35), Ewa Kiliszek
15:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Metodyka ewaluacji - Konwersatorium (45), Mikołaj Pawlak
15:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Techniki badań w kryminologii - Konwersatorium (41), Paweł Kobes
15:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Przestępczość a zmiana społeczna - Ćwiczenia (37), Katarzyna Wiśniewska
15:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Przestępczość a zmiana społeczna - Wykład (37), Katarzyna Wiśniewska
15:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym - Konwersatorium (40), Dariusz Schmidt
15:30, gr.1
Przemoc domowa - przestępstwo i zjawisko społeczne - Konwersatorium (32), Paulina Sidor-Borek, Olga Wanicka
15:30, gr.1
Śmierć i umieranie we współczesnym świecie - Konwersatorium (35), Mirosław Górecki
15:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Metody badań społecznych - Wykład (44), Aneta Ostaszewska
15:45, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Dynamika zmian społeczeństwa polskiego - Wykład (45), Adriana Mica
16:00
17:00
17:15, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Prawo karne - Ćwiczenia (35), Paweł Kobes
17:30, gr.1
Ochrona praw osób pozbawionych wolności w Polsce w ocenie organów międzynarodowych i krajowych - Konwersatorium (24), Katarzyna Wiśniewska
17:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Konflikty społeczne w przestrzeni miejskiej - Konwersatorium (40), Łukasz Drozda
17:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Teorie feminizmu - Konwersatorium (32), Katarzyna Szumlewicz
17:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Teorie feminizmu - Konwersatorium (32), Katarzyna Szumlewicz
17:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Komunikacja interpersonalna w relacji pomocy - Warsztaty (35), Anna Olech
17:30, gr.1
Emisja głosu - Warsztaty (55), Beata Ciecierska-Zajdel
17:30, gr.1
Streetworking - Konwersatorium (41), Marta Czapnik-Jurak
17:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna - Wykład (45), Ewa Kiliszek
17:30, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Władza, bogactwo i prestiż od schyłku antyku do średniowiecza - Wykład monograficzny (32), Tomasz Nowakiewicz
17:30, gr.1
Service learning - usługi oparte na innowacjach (społecznych, edukacyjnych oraz z zakresu ekonomii współdzielenia) - Konwersatorium (45), Bohdan Skrzypczak
18:0018:00, gr.1
Urban studies – urban sociology and urban planning basics - Konwersatorium (32), Łukasz Drozda
18:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Kryzys, depresja i zmiana społeczna - Konwersatorium (24), Adriana Mica
18:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Justizvollzug der deutschsprachigen Ländern (niem. B2+) - Konwersatorium (40), Dariusz Schmidt
18:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Etyka współczesności - Konwersatorium (44), Katarzyna Szumlewicz
18:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Wybrane zagadnienia mikrosocjologii - Konwersatorium (55), Aleksander Manterys
18:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Urban studies – urban sociology and urban planning basics (ang. B2+) - Konwersatorium (32), Łukasz Drozda
18:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Śmierć i umieranie we współczesnym świecie - Konwersatorium (41), Mirosław Górecki
18:00, gr.1
Partycypacja społeczna: metody i narzędzia - Warsztaty (42), Bohdan Skrzypczak
18:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Psychospołeczne podstawy relacji pomocy - Konwersatorium (45), Anna Olech
19:0019:00, gr.1
/niestandardowa częstotliwość/ Warsztat integracyjno-animacyjny - Warsztaty (35), Bohdan Skrzypczak
20:00
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)