Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanizmy ewolucji II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-218ME2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy ewolucji II
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza o ewolucji na poziomie studiów I stopnia (zob. wykład „Ewolucja”)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawia mechanizmy ewolucji działające na poziomie organizmalnym i ponadorganizmalnym. Porusza zagadnienia podstaw teoretycznych ewolucji biologicznej, omawia typy doboru naturalnego i poglądy na temat poziomów działania doboru (od „samolubnego genu” do doboru grupowego), mechanizmy specjacji i makroewolucji, a także ewolucję strategii życiowych i interakcji międzygatunkowych w świetle ewolucyjnej teorii gier, wreszcie prezentuje współczesną wiedzę o antropogenezie oraz ewolucyjne podstawy socjologii, psychologii i medycyny.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić mechanizmy ewolucji na poziomie organizmalnym i ponadorganizmalnym. W ramach wykładu poruszane są następujące zagadnienia:

• dobór naturalny, poziomy doboru naturalnego; samolubny gen, rozszerzony fenotyp;

• specjacja i jej rodzaje (allopatryczna, sympatryczna); wymieranie;

• ewolucja różnorodności biologicznej (tempo dywersyfikacji) i makroewolucja;

• ewolucyjna teoria gier, pojęcie strategii stabilnej ewolucyjnie;

• ewolucja płci: zapadka Muellera, hipoteza Czerwonej Królowej;

• dobór płciowy

• ewolucja interakcji wewnątrzgatunkowych, altruizm, dobór krewniaczy, zachowania społeczne;

• ewolucja strategii życiowych, ewolucja czasu życia;

• cykle życiowych roślin

• ewolucja interakcji międzygatunkowych; antagonizm, mutualizm; koewolucja;

• ewolucyjne dziedzictwo człowieka; antropogeneza, psychologia ewolucyjna, medycyna darwinowska.

Literatura:

1) H. Krzanowska, A. Łomnicki, J. Rabiński, H. Szarski H i J.M. Szymura, Zarys mechanizmów ewolucji. PWN, 2002.

2) D.J. Futuyma, Ewolucja, Wydawnictwa UW, 2008

3) Kosmos, tom 58 nr 3-4, 2009 (http://kosmos.icm.edu.pl/)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy (test jednokrotnego wyboru), min. 60% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dawidowicz, Krzysztof Spalik
Prowadzący grup: Piotr Dawidowicz, Andrzej Mikulski, Joanna Pijanowska, Krzysztof Spalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)