Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - prawo cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1M001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - prawo cywilne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla Osób szczególnie zainteresowanych prawem cywilnym, przede wszystkim Osób uczestniczących w prowadzonym przeze mnie seminarium specjalizacyjnym na IV roku studiów prawniczych (z uwzględnieniem kryteriów podanych poniżej), a w razie wolnych miejsc - innych chętnych, zasadniczo spośród Osób, które uczyłam na wcześniejszych latach studiów.


Podstawowym kryterium doboru Osób do grupy seminaryjnej jest aktywność na seminarium specjalizacyjnym, z uwzględnieniem ocenianej przeze mnie sumienności w przygotowaniu się do zajęć na IV roku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W pierwszym semestrze seminarium poświęcone jest analizie zagadnień z zakresu prawa cywilnego (orzeczeń i opracowań nauki prawa), a w drugim semestrze - prezentowaniu przez Magistrantów referatów dotyczących przygotowywanych prac magisterskich oraz dyskusji na tematy wyróżnione jako istotne lub sporne.

Pełny opis:

Pierwszy semestr zajęć jest poświęcony wyborowi tematów prac magisterskich, wstępnej analizie spisów treści planowanych prac oraz doskonaleniu umiejętności analizy wypowiedzi orzecznictwa i nauki prawa - w sposób zbieżny z trybem zajęć seminaryjnych na IV roku studiów.

W drugim semestrze uczestnicy seminarium prezentują, na podstawie wybranych przez siebie materiałów, zaproponowanych całej grupie seminaryjnej jako podstawa przygotowania do zajęć istotne zagadnienia opracowywanej przez siebie pracy magisterskiej.

Każdy z uczestników seminarium prowadzi posiedzenie naukowe poświęcone tematyce przygotowywanej pracy, z dodatkowym wsparciem promotora.

Literatura:

Proponowane przeze mnie orzeczenia oraz artykuły i glosy.

Efekty uczenia się:

Umiejętność przeprowadzenia analizy orzeczeń sądów (opisu stanu faktycznego, poglądów prawnych i ich uzasadnienia) oraz opracowań nauki prawa, w tym artykułów i glos.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na posiedzeniach seminaryjnych: udział w dyskusji, prezentowanie własnego stanowiska.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Janiszewska, Jacek Jastrzębski
Prowadzący grup: Beata Janiszewska, Jacek Jastrzębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Janiszewska, Jacek Jastrzębski
Prowadzący grup: Beata Janiszewska, Jacek Jastrzębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)