Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1EPZP Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu realizacji projektów


Skrócony opis:

Podczas zajęć uczestnicy poznają również dwie główne metodyki, które są standardami zarządzania w krajach Unii Europejskiej (PRINCE2 oraz MSP), gdzie:

- PRINCE2 jest obecnie stosowana przez wielkie światowe korporacje, jak i niewielkie firmy usługowe, a umiejętność jej stosowania przez menedżerów projektów jest weryfikowana systemem egzaminów i certyfikatów. Metodyka PRINCE2 od kilku lat jest już z powodzeniem stosowana w Polsce zarówno w obszarze administracji jak i firm komercyjnych.

- MSP - Zarządzanie programami jest to strategicznie i taktycznie koordynowane organizowanie, kierowanie i wdrażanie grupy projektów oraz działań związanych ze zmianami w celu osiągania zamierzonych skutków i realizowania korzyści o strategicznym znaczeniu dla biznesu.

Pełny opis:

1. Projekty, procesy biznesowe, programy

Przedstawienie aparatu pojęciowego. Cechy projektu. Klasyczne obszary zarządzania projektami. Organizacja i cykl życia projektu. Kluczowi udziałowcy projektu. Procesy projektowe.

2. Metodyka PRINCE2 jako standard realizacji projektów w krajach UE

Wprowadzenie do metodyki PRINCE2. Model procesowy. Struktura organizacyjna PRINCE2. Struktura planowania i kontroli w PRINCE2.

3. Przygotowanie projektu

Stworzenie zespołu zarządzającego projektem. Definiowanie celów projektu. Ustalenie sposobu realizacji projektu. Określenie uzasadnienia biznesowego. Planowanie prac i elementów sterowania w projekcie.

Case study: Opis kluczowych czynników sukcesu projektu.

4. Inicjowanie projektu

Planowanie projektu. Planowanie jakości. Ustalenie systemu komunikacji i dokumentacji prac. Elementy sterowania projektem. Planowanie zakresu i struktury zadań. Pozyskiwanie i budowanie zespołu projektowego. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Case study: Organizacja zespołu zarządzania projektem.

5. Zarządzanie wytwarzaniem produktów

Przygotowanie opisu produktu dla produktu końcowego, diagramu struktury produktów i diagramu następstwa produktu.

Case study: Przygotowanie opisu produktu dla produktu końcowego, diagramu struktury produktów i diagramu następstwa produktu.

6. Etapy zarządzania projektem

Planowanie etapu. Ocena postępów projektu. Przegląd stanu etapu. Raportowanie okresowe.

Określanie działań. Opracowywanie harmonogramów.

Case study: Podział projektu na etapy zarządcze

7. Zarządzanie strategiczne planowanie jakości i kontrola w projekcie

Planowanie jakości. Zapewnianie i kontrola jakości w projekcie. Kontrolowanie przebiegu projektu. Planowanie strategiczne.

8. Przygotowanie projektów finansowanymi przez Unię Europejską

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich. Zasady tworzenia wniosku. Zastosowanie właściwej logiki przygotowania wniosku do konkretnych wymagań w ramach projektów europejskich. Kwalifikowalność kosztów projektu. Montaż finansowy wyliczania dofinansowywania.

9. Zarządzanie projektami finansowanymi przez Unię Europejską

Monitoring i rola komitetów monitorujących. Analiza możliwości finansowania projektów w ramach wybranych programów operacyjnych. Ewaluacja programów i projektów.

10. Zarządzania projektem na przykładzie hurtowni danych.

Charakterystyka przedsięwzięcia. Inicjowanie projektu. Definiowanie projektu. Realizacja oraz problemy zarządzania projektem.

11. Analiza ryzyka w projekcie

Specyfika analizy ryzyka. Planowanie, identyfikacja i ocena ryzyka. Sposoby monitorowania ryzyka i metody podejmowanych reakcji na ryzyko. Przykład formularzy ryzyka.

Case study: Analiza ryzyka dla wybranego przedsięwzięcia.

12. Identyfikowanie programu.

Zasady zarządzania programem. Omówieni ładu programu. Istota zaangażowania interesariuszy. Planowanie i kontrola programu. Organizacja i przywództwo w programie.

Case study: Analiza interesariuszy i zarządzanie nimi.

13. Definiowanie programu

Organizacja programu. Od wizji do modelu docelowego. Definiowanie programu. Identyfikacja i profile korzyści z realizacji programu.

Case study: Identyfikacja i profile korzyści z realizacji programu

14. Zarządzanie realizacją programu

Zarządzanie transzą w programie. Zarządzanie Uzasadnieniem Biznesowym. Zarządzanie zagadnieniami w programie. Zarządzanie jakością i konfiguracja. Zamykanie programu.

Literatura:

1. PMI, Guide to the Project Management Body of Knowledge

2. APG GROUP LTD, Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2, 2005

3. Bradley K., Podstawy metodyki PRINCE2, CRM, Warszawa 2002

4. APG GROUP LTD, Skuteczne zarządzanie programami, 2010

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- prezentuje wiedzę z zakresu zarządzania projektami,

- definiuje etapy zarządcze projektu,

- przygotowuje opis produktu dla produktu końcowego, diagram struktury produktów i diagram następstwa produktu.

- planuje prace w ramach realizacji projektu,

- opisuje czynniki sukcesu realizacji projektu

- opisuje procesy zarządzania projektem,

- tworzy strukturę organizacyjną dla definiowanego projektu,

- analizuje ryzyko w projekcie,

- analizuje interesariuszy i ocenia ich wpływ na projekt,

- buduje formularze analizy ryzyka,

- opracowuje harmonogramy realizacji prac w projekcie,

- ocenia stan realizacji projektu,

- ocenia zasadność realizacji projektu przy wykorzystaniu montażu finansowego,

- identyfikuje profile korzyści realizacji programu.

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie studenci uzyskują na podstawie dwóch składowych:

I. Projektu wykonanego w ramach utworzonych dwuosobowych grup - 50% punktów do oceny końcowej,

II. Testu z zakresu zdobytej na zajęciach wiedzy - 50% punktów do oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.