Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium badawcze "Systemy komputerowe"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2S20SSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium badawcze "Systemy komputerowe"
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

informatyka

Skrócony opis:

Seminarium badawcze dla doktorantów prowadzących badania w zakresie systemów komputerowych.

Pełny opis:

Seminarium badawcze skupia doktorantów zainteresowanych tematyką tworzenia systemów komputerowych ze szczególnym naciskiem na współczesne systemy rozproszone. Tematyka seminarium odzwierciedla badania naukowe prowadzone w zespołach badawczych tworzących seminarium: Internet Rzeczy i rozproszoną infrastrukturę obliczeniową (chmury obliczeniowe i superkomputery).

Literatura:

Seminarium korzysta z aktualnych edycji głównych konferencji systemowych i superkomputerowych, takich jak: OSDI, NSDI, SOSP, IPSN, SenSys, EWSN, Euro-Sys, IPDPS, ICDCS, Euro-Par, CCGrid; oraz głównych czasopism takich jak IEEE TPDS, ACM TOCS, ACM TECS, ACM TOSN, IEEE IoTJ.

Efekty uczenia się:

Seminarium przygotowuje do prowadzenia samodzielnych badań w dziedzinie systemów komputerowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium odbywa się poprzez regularne wykazywanie znajomości literatury w dziedzinie prowadzonych przez doktoranta badań i demonstrację wyników tych badań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium badawcze, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Iwanicki, Krzysztof Rządca
Prowadzący grup: Konrad Iwanicki, Krzysztof Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium badawcze więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Iwanicki, Krzysztof Rządca
Prowadzący grup: Konrad Iwanicki, Krzysztof Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)