Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacja kwantowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3IK
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informacja kwantowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw algebry liniowej i mechaniki kwantowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Fundamentalne zagadnienia kwantowej informacji (kwantowy pomiar i jego inwazyjność, korelacje kwantowe: splątanie, nielokalność Bella; interpretacje mechaniki kwantowej).

Kwantowe układy otwarte (kanały i ewolucja układów kwantowych, równania 'master' i dekoherencja).

Kwantowe obliczenia i przetwarzanie informacji (kwantowe algorytmy i korekcja błędów; komunikacja, transmisja danych i kryptografia kwantowa).

Pełny opis:

I. Kwantowe układy otwarte:

1. Stany, operatory i obserwable kwantowe. Zespoły statystyczne i macierze gęstości.

2. Qubit, sfera Blocha.

3. Układy złożone. Zredukowana macierz gęstości.

4. Ewolucja kwantowych układów zamkniętych i otwartych. Twierdzenie Stinespringa.

5. Kanały kwantowe, dekoherencja. Izomorfizm Choia-Jamiołkowskiego.

6. Kwantowe równanie "master" (równanie GKSL) i półgrupy dynamiczne.

II. Fundamentalne zagadnienia kwantowej informacji:

7. Uogólniony pomiar kwantowy (POVM). Twierdzenie Neumarka.

8. Rozróżnialność stanów kwantowych. Pomiar Helstroma. Odległość śladowa a wierność.

9. Stany splątane. Rozkład Schmidta. Kryteria splątania kwantowego

10. Operacje LOCC i destylacja splątania. Miary splątania (distillable, negativity). Stany o "związanym" splątaniu.

11. Twierdzenie o (nie)klonowaniu i teleportacja stanów.

12. Nielokalność kwantowa. Nierówności Bella. Paradoks Hardiego.

13. Stany EPR i kryterium sterowalności stanów. Kontekstualność, tzw. Kochena-Speckera.

14. Interpretacje mechaniki kwantowej

III. Obliczenia kwantowe:

15. Bramki logiczne i obwody kwantowe. Uniwersalny zestaw bramek.

18. Algorytmy kwantowe z wyrocznią: Deutsch-Jozsa, Grover.

19. Postawy teorii złożoności. Kwantowa transformata Fouriera i algorytm Shora.

20. Kwantowa korekcja błędów.

IV. Komunikacja kwantowa:

21. Entropia i informacja (wzajemna) Shannona. Twierdzenia Shannona o kodowaniu i pojemności kanałów.

22. Entropia i informacja (wzajemna) von Neumanna. Kodowanie Schumachera. Klasyczna pojemność kanałów kwantowych (Twierdzenie HSW i informacja Holevo).

23. Bezpieczna dystrybucja klucza. Bezpieczna pojemnosc (secret capacity) kanalu i twierdzenie Csiszara-Kornera.

24. Kwantowa dystrybucja klucza. Protokoły BB84 i E91. Procedury uzgadniania informacji i wzmocnienia prywatności. Tolerowany QBER dla podstawowych ataków (np. intercept&resend).

*25. Termodynamiczne aspekty przetwarzania informacji-zasada Landauera.

Literatura:

1. Alber G., Zeilinger A., et al. Quantum information (STMP 173, Springer, 2001)

2. Nielsen M.A., Chuang I.L. Quantum computation and quantum information (CUP, 2000)

3. Michel Le Bellac, "A short introduction to quantum information and quantum computation" (Cambridge University Press, 2006)

4. Maximilian Schlosshauer, "Decoherence and the quantum-to-classical transition" (Springer, 2007)

5. Gilles van Assche, "Quantum Cryptography and Secret-Key Distillation" (CUP 2006)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- znajomość opisu własności i dynamiki kwantowych układów złożonych: zjawiska dekoherencji i formalizmu kanałów kwantowych.

- zrozumienie fundamentalnych zagadnień mechaniki kwantowej i jej interpretacji: pomiaru i splątania kwantowego, nieklasycznych korelacji (zjawiska nielokalności, sterowalności i kontekstualności).

- poznanie podstaw działania i zastosowania komputerów kwantowych: bramek i obwodów kwantowych, algorytmów Deutscha-Jozsy, Grovera i Shora.

- zrozumienie podstaw klasycznej i kwantowej teorii informacji: przetwarzania danych, komunikacji i kryptografii.

- znajomość protokołów informacji kwantowej: rozróżnialności stanów, ich klonowania i teleportacji, korekcji błędów, kompresji i kodowania danych, dystrybucji klucza kryptograficznego.

Umiejętności:

- obliczanie ewolucji stanów kwantowych w kanałach kwantowych i prawdopodobieństw wyników pomiarowych.

- weryfikacja własności stanów kwantowych takich jak splątanie, nielokalność, i ich użyteczności w protokołach informacji kwantowej.

- znajomość działania i obliczanie stanów wyjściowych w obwodach komputerów kwantowych.

- szacowanie złożoności obliczeniowej algorytmów kwantowych i porównywanie jej z ich klasycznymi odpowiednikami.

- obliczanie klasycznej pojemności klasycznych i kwantowych kanałów w celu przesyłania informacji.

- przeprowadzenie podstawowej analizy bezpieczeństwa dla protokołów kryptografii kwantowej.

Metody i kryteria oceniania:

- zadania domowe

- końcowy egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jarzyna, Jan Kołodyński
Prowadzący grup: Rafał Demkowicz-Dobrzański, Jan Kołodyński, Karol Łukanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Demkowicz-Dobrzański
Prowadzący grup: Rafał Demkowicz-Dobrzański, Antoni Mikos-Nuszkiewicz, Piotr Sołtan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)