Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Computer Modeling of Complex Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4CMCS
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Computer Modeling of Complex Systems
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Fizyka teoretyczna"
Fizyka, II stopień; przedmioty z zakresu analizy numerycznej
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Numerical Analysis"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Basic knowledge of quantum mechanics and electrodynamics is desirable. We use Python for assignments in the computer lab, however some initial help with the Python syntax will be provided. Nevertheless, programming skills are a necessary requirement for this course. Basic communication skills in English are also necessary.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course will give glimpse into the dynamics of complex systems, where the interactions between degrees of freedom at different scales gives rise to qualitatively new, emergent behavior of the system as a whole. Each of the four lecturers will teach a 3-4 week module (see the list below), specific to their expertise while emphasizing common features shared by these systems

Modeling of nano-world:

- electronic structure, charge transport, nanomagnets

Ultracold atoms:

- multichannel quantum scattering, magnetic Feshbach resonances

Pattern formation and nonlinear dynamics:

- growth processes, pattern formation, network dynamics

Modeling molecular motors and filaments with active matter:

- active matter and biology, the structure of the cell: the cytoskeleton, cytoskeletal filaments and molecular motors, active gel theory

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Half time of this course is covered by review-like lectures, the other part is a computer lab. The students are asked to prepare a short presentation summarizing one topic from the lectures. They are also required to complete a number of computer based projects in the lab.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)