Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie w branży turystycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-ZBT-GSET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w branży turystycznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania rynku turystycznego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W założeniu przedmiot ma zaznajomić studentów z różnymi aspektami zarządzania w branży turystycznej, uwzględniając specyfikę poszczególnych typów przedsiębiorstw i stanowisk pracy.

Pełny opis:

W pierwszej cześci przedmiotu zostaną omówione podstawowe aspekty zarządzania w turystyce, w nawiązaniu do teorii zarządzania, ale także uwarunkowań prawnych i formalnych związanych z organizacją imprez turystycznych.

Następnie zostaną scharakteryzowane zagadnienia zarządzania biurami podróży i przygotowania, a następnie realizacji imprez turystycznych

W końcowej fazie uwaga studentów zostanie skupiona na wątkach marketingu i promocji, a także elementów dodatkowych - typu ubezpieczenia w turystyce.

W części ćwiczeniowej studenci realizują projekty oraz zadania własne.

Literatura:

Literatura z zakresu teorii zarządzania, ale i specyfiki rynku turystycznego, jak również artykuły naukowe oraz branżowe - dostosowane do realnej sytuacji na rynku turystycznym.

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka III: Geografia turystyki: Kształtowanie i zarządzanie turystyką

Efekty specjalnościowe: S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W11, S1_U01, S1_U07, S1_U10, S1_U11, S1_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zakres wykładu - egzamin końcowy w formie testu z wiedzy i dodatkowych materiałów

Zakres ćwiczeń - realizacja zadań praktycznych, końcowy projekt - prezentacja własnej koncepcji przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kociszewski
Prowadzący grup: Piotr Kociszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)