Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to social and public policy (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-SPP-L-D2ISPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to social and public policy (II)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Social and Public Policy - DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Students have basic knowledge on social problems and public policy. The course is a continuation "Introduction to social policy I"

Skrócony opis:

The second part of the two-semester course. Scope: key social policy theories and selected specific social policies, national traditions and “social policy regimes”. Key issues: descriptive theories of social policy (what is social policy, how should its functioning be analysed); explanatory theories (where the differences between social policy systems come from); normative theories (how actions taken in the field of social policy should be assessed on the axiological level); selected detailed social policies exemplifying the discussed theoretical issues.

Pełny opis:

I) Reasons for social policy

- needs

- equality, justice and liberty

- where market fails

II) Diversity of social policy

- social policy regimes

- ideologies and resources

- explanations of legacies' diversity: convergences and divergences

III) Social policy instruments

- benefits and services

- universal and targeted provision; universalism and selectivity

- universal measures, social insurance and social assistance

- need and means-testing

- welfare generosity and its measurement

- commodification and de-comodification

- sanctions in welfare provision

- individualization, activation, co-production

- multi-sectoral approach, welfare-mix

- implementation, governance and street-level bureaucracy

Literatura:

Béland, D., Morgan, K. J., Obinger, H., & Pierson, C. (Eds.). (2021). The Oxford handbook of the welfare state. Oxford University Press.

Spicker, P. (2014). Social policy: Theory and practice. Bristol: Policy Press.

Fitzpatrick, T. (2001). Welfare theory. Introduction. Palgrave

Efekty uczenia się:

The student knows and understands at an advanced level - the characteristics of the sciences of politics and administration, in particular - the sub-disciplines: social policy and public policy against the background of the field of social sciences (K_W01)

The student knows and understands at an advanced level - the course of the political process at various institutional levels, especially in the field of diagnosing needs and resources, planning, implementing and evaluating social programs (K_W03)

The student knows and understands at an advanced level the ways in which social and political institutions operate in specific areas of social and public policy, with particular emphasis on: education, public health, social assistance, housing, labor market, social security, family policy, migration and integration policy (K_W05)

The student knows and understands at an advanced level selected theories conceptualizing the relationship between the elements of the political process, characteristic of the sciences of politics and administration - especially for the subdiscipline of social policy and public policy (K_W06)

The student is able to precisely identify the economic, social, economic and cultural determinants of specific social phenomena and apply approaches and theories in the interpretation of detailed relationships between phenomena (K_U03)

Metody i kryteria oceniania:

1) Active participation in in-class meetings (comments and interventions based on assigned reading) - no more than 2 absences. Excessive absences need to be made up with during instructor's office hours

2) 5 pgs long essay: own critical analysis of assigned reading (theme of the essay constructed to prevent illegitimate AI usage)

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Theiss
Prowadzący grup: Maria Theiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The second part of the two-semester course. Scope: key social policy theories and selected specific social policies, national traditions and “social policy regimes”. Key issues: descriptive theories of social policy (what is social policy, how should its functioning be analysed); explanatory theories (where the differences between social policy systems come from); normative theories (how actions taken in the field of social policy should be assessed on the axiological level); selected detailed social policies exemplifying the discussed theoretical issues.

Pełny opis:

I) Reasons for social policy

- needs

- equality, justice and liberty

- where market fails

II) Diversity of social policy

- social policy regimes

- ideologies and resources

- explanations of legacies' diversity: convergences and divergences

III) Social policy instruments

- benefits and services

- universal and targeted provision; universalism and selectivity

- universal measures, social insurance and social assistance

- need and means-testing

- welfare generosity and its measurement

- commodification and de-comodification

- sanctions in welfare provision

- individualization, activation, co-production

- multi-sectoral approach, welfare-mix

- implementation, governance and street-level bureaucracy

Literatura:

Béland, D., Morgan, K. J., Obinger, H., & Pierson, C. (Eds.). (2021). The Oxford handbook of the welfare state. Oxford University Press.

Spicker, P. (2014). Social policy: Theory and practice. Bristol: Policy Press.

Fitzpatrick, T. (2001). Welfare theory. Introduction. Palgrave

Uwagi:

--

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)