Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Qualitative research methods

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-SPP-L-D2QRME
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Qualitative research methods
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Social and Public Policy - DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Prior to the course students have detailed knowledge on social research methods, understand the difference between qualitative and quantitative research methods as well as between positivist and anti-positivist approach.

Skrócony opis:

Scope of the course: at the advanced level – the assumptions of qualitative methods of social research. Key issues: specificity of the qualitative research process; qualitative research tools; main research problems in qualitative research; qualitative text and image analysis; inductive ways of building theories. The significant part of the course is workshop with use of Maxqda program during which students conduct own research project mastering practical skills in qualitative content analysis.

Pełny opis:

1) Single case study. Spaces, places and political events as objects of political research. Case selection

2) Reading “Marienthal”: Case study in social policy

3) Non-comparative small N studies. People and their experiences as objects of political research. Individual in-depth interviews and focus groups

4) Interpretive approach in social and public policy

5) Biographical and narrative research methods

6) Media and political communication as objects of political research

7) Political discourse as object of political research

8) Content analysis: overview

9) Workshop 1 Designing own research project: qualitative content analysis of political text. Sampling and organizing text for analysis

10) Workshop 2 Inductive coding. 1st cycle coding. Coding procedures. Memos

11) Workshop 3 2nd cycle of coding. Developing themes/categories

12) Workshop 4 Text retrieval. From codes and memos to a research paper. Quoting, arguing, interpreting, synthesising

13) Workshop 5 Research projects’ presentations and discussion

14) Participatory research methods

15) Ethnography of public institutions

Literatura:

• Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. Sage

• McNabb, D. E. (2010). Research Methods for Political Science: quantitative and qualitative approaches

• J. Saldana (2013), Coding Manual for Qualitative Researchers

Efekty uczenia się:

K_W02 Student knows at the advanced level - methods of collecting, analysing and interpreting quantitative and qualitative data used in the process of designing and analysing political processes P6S_WG

K_U01 Student knows how to design and carry out a complex social research project, especially focused on social diagnosis; select appropriate advanced tools and methods, including analytical ones, for research questions and collected data, and justify the choices made P6S_UW

K_U03 Student knows how to precisely identify the economic, social, economic and cultural determinants of specific social phenomena and apply approaches and theories in interpreting the relationships between phenomena P6S_UW

K_U06 Student knows how to prepare and present a written and oral presentation presenting a selected social problem, including a complex and unusual problem, and propose solutions to it and justify them P6S_UK

K_K02 Student is ready to plan and organize their work in the structures of larger teams - especially those carrying out complex research and implementation-focused tasks which operate in an international and intercultural context, and critically assess and take responsibility for the effects of this work, including for the social environment P6S_KO

K_K03 Student is ready to critically assess available information, including identification of disinformation, propaganda and hate speech in the public debate P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

1) Active attendance is required: please have no more than 3 absences in the semester (20% of the grade)

2) Qualitative research project and its oral presentation (80% of the grade)

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Theiss
Prowadzący grup: Maria Theiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Scope of the course: at the advanced level – the assumptions of qualitative methods of social research. Key issues: specificity of the qualitative research process; qualitative research tools; main research problems in qualitative research; qualitative text and image analysis; inductive ways of building theories. The significant part of the course is workshop with use of Maxqda program during which students conduct own research project mastering practical skills in qualitative content analysis.

Pełny opis:

1) Single case study. Spaces, places and political events as objects of political research. Case selection

2) Reading “Marienthal”: Case study in social policy

3) Non-comparative small N studies. People and their experiences as objects of political research. Individual in-depth interviews and focus groups

4) Interpretive approach in social and public policy

5) Biographical and narrative research methods

6) Media and political communication as objects of political research

7) Political discourse as object of political research

8) Content analysis: overview

9) Workshop 1 Designing own research project: qualitative content analysis of political text. Sampling and organizing text for analysis

10) Workshop 2 Inductive coding. 1st cycle coding. Coding procedures. Memos

11) Workshop 3 2nd cycle of coding. Developing themes/categories

12) Workshop 4 Text retrieval. From codes and memos to a research paper. Quoting, arguing, interpreting, synthesising

13) Workshop 5 Research projects’ presentations and discussion

14) Participatory research methods

15) Ethnography of public institutions

Literatura:

• Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. Sage

• McNabb, D. E. (2010). Research Methods for Political Science: quantitative and qualitative approaches

• J. Saldana (2013), Coding Manual for Qualitative Researchers

Uwagi:

--

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)