Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public International Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D2PILA
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public International Law
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

ND

Skrócony opis:

Prawo międzynarodowe publiczne (pmp) to zespół norm, które reguluje zasady funkcjonowania społeczności międzynarodowej.

Kurs pozwoli zrozumieć specyfikę pmp, poznać źródła pmp, zidentyfikować podstawowe normy pmp regulujące różne aspekty stosunków międzynarodowych, ocenić dane wydarzenia z punktu widzenia przestrzegania pmp, wskazać instytucje, które umożliwiają rozwiązanie sporów międzynarodowych oraz procedurę stosowaną przed nimi.

Pełny opis:

1. Charakterystyka prawa międzynarodowego publicznego

 

2. Źródła prawa

 

3. Pawo traktatowe- ćwiczenia

 

4. Prawo traktatowe - ćwiczenia

5. Podmioty PMP

6. Terytorium, prawo morza i prawo kosmosu

7. Ludzie– pojęcie obywatelstwa, uchodźcy, obcokrajowcy

8. Prawa człowieka

9. Prawo dyplomatyczne i konsularne

 

10. Prawo organizacja międzynarodowych (ONZ)

11. Użycie siły

12. Międzynarodowe prawo humanitarne

 

13. Odpowiedzialność państw i organizacji międzynarodowych

 

14. Odpowiedzialność jednostki

 

15. Rozwiązywanie sporów

Literatura:

Student może używać jakiegokolwiek podręcznika PMP w języku angielskim, przykładowe podręczniki to:

• David Armstrong, Routledge Handbook of International Law

• Malcolm N. Evans, International Law

• Conway W. Henderson, Understanding International Law.

• Jan Klabbers, International Law, 2nd edition.

• Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Interoduction to International Law

• Malcolm N. Shaw, International Law.

 

Student powinien mieć na zajęciach dostęp do podstawowych dokumentów takich jak Karta NZ, Statut MTS, KWoPT i inne zalecane dokumenty z tygodniowym wyprzedzeniem.

Inne strony warte przejrzenia

https://legal.un.org/avl/ls/internationallaw.html

https://www.ejiltalk.org

https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/ajil-unbound

https://legal.un.org/ilc/

https://www.icj-cij.org/en

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- jest zapoznany z podstawowymi terminami, instytucjami PMP

- jest w stanie dokonać samodzielnej analizy dokumentów prawnych

- omawia bieżące wydarzenia z punktu widzenia PMP

- jest świadomy konieczności aktualizacji swojej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność (dopuszczalne dwie nieobecności).

Ocena wystawiana napfodstawie egzaminu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Grzebyk
Prowadzący grup: Patrycja Grzebyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)