Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sociology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D2SOCI
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sociology
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Students need basic understanding of empirical data, with the emphasis on quantitative data, and basic knowledge of political and economic systems.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Students will learn key classic and modern sociological theories and concepts that are of relevance for politics and economics, with emphasis on the 'scientifi approach'. In particular, the emphasis will be put on students' ability to understand and process empirical data putting social theory in an international context. The topics will be discussed in an multifaceted manner, including structuralist and institutionalist approaches. The main aim of the course is to provide the students with concepts and theories that will allow them to understand social processes taking place in the modern world, including Europe and Poland.

Pełny opis:

The course will cover the following topics:

1. Sociology: Theoretical inspirations, empirical applications

Theory and empirical research in sociology.

2. Culture, society, community

Values, norms and beliefs; ethnocentrism and relativism; cultural diffusion.

3. Groups, networks, organization

Types of groups and their roles, networks, leadership, bureaucracy.

4. Socialization

Institutions and processes of socialization.

5. Crime, deviance, control

Defining crime and deviance, institutions and functions of control.

6. Social inequalities and social stratification

Systems of stratification, mobility.

7. Global inequalities

Countries' classifications, World Systems Approach, global stratification, poverty.

8. Race and ethnicity

Intergroup relations, discrimination, minorities.

9. Gender, sexuality

Functions of family, socialization into gender roles, gender inequality

10. Government and politics, power and authority

Forms of governmen, nation state and citizenship, breakdown of power

11. Work and the economy

Types of societies, capitalism vs socialism, social integration, alienation, rationalization

12. Family

Definitions of family, family transformations

13. Religion

Religion as a social institution, secularization

Throughout the course students will be presented with classic sociological theories, their modern applications, as well as empirical data illustrating discussed processes.

Literatura:

Key readings:

Anthony Giddens, Sociology, Cambridge: Polity Press 2009.

John J. Macionis, Sociology, Upper Saddle River, NJ : Pearson-Prentice Hall 2005.

1. Introduction

Giddens, Chs. 1-4; Macionis, Chs. 1-2

2. Culture

Macionis, Ch. 3

3. Groups, networks, organization

Giddens, Ch. 5, 16; Macionis, Chs. 6-7

4. Social stratification

Giddens, Ch. 9; Macionis, Ch. 10-11

5. Global inequalities

Giddens, Ch. 11; Macionis, Ch. 12

6. Race and ethnicity

Giddens, Ch. 13; Macionis, Ch. 14

7. Gender, sexuality and family

Giddens, Ch. 7, 12; Macionis, Ch. 13, 18

8. Government and politics

Giddens, Ch. 20; Macionis, Ch. 17

9. Work and the economy

Giddens, Ch. 18; Macionis, Ch. 16

10. Religion

Giddens, Ch. 14; Macionis, Ch. 19

Additional readings:

- Jacobs, R. N., & Townsley, E. R. (2020). Living Sociologically: Concepts and Connections. Oxford University Press.

- Robin Cohen, Paul Kennedy, Global Sociology, Palgrave Macmillan 2007.

- Bill McSweeney, Security, Identity and Interests. A Sociology of International Relations, Cambridge University Press 2004

- Max Weber, The three types of legitimate rule, “Berkeley Publications in Society and Institutions” 1958, vol. 4, No. 1.

- Charles Tilly, The Politics of Collective Violence, Cambridge University Press 2003

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W06, K_U01, K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Written exam (test)

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Garner
Prowadzący grup: Natalia Garner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Students will learn key classic and modern sociological theories and concepts that are of relevance for politics and economics, with emphasis on the 'scientifi approach'. In particular, the emphasis will be put on students' ability to understand and process empirical data putting social theory in an international context. The topics will be discussed in an multifaceted manner, including structuralist and institutionalist approaches. The main aim of the course is to provide the students with concepts and theories that will allow them to understand social processes taking place in the modern world, including Europe and Poland.

Pełny opis:

The course will cover the following topics:

1. Sociology: Theoretical inspirations, empirical applications

Theory and empirical research in sociology.

2. Culture, society, community

Values, norms and beliefs; ethnocentrism and relativism; cultural diffusion.

3. Groups, networks, organization

Types of groups and their roles, networks, leadership, bureaucracy.

4. Socialization

Institutions and processes of socialization.

5. Crime, deviance, control

Defining crime and deviance, institutions and functions of control.

6. Social inequalities and social stratification

Systems of stratification, mobility.

7. Global inequalities

Countries' classifications, World Systems Approach, global stratification, poverty.

8. Race and ethnicity

Intergroup relations, discrimination, minorities.

9. Gender, sexuality

Functions of family, socialization into gender roles, gender inequality

10. Government and politics, power and authority

Forms of governmen, nation state and citizenship, breakdown of power

11. Work and the economy

Types of societies, capitalism vs socialism, social integration, alienation, rationalization

12. Family

Definitions of family, family transformations

13. Religion

Religion as a social institution, secularization

Throughout the course students will be presented with classic sociological theories, their modern applications, as well as empirical data illustrating discussed processes.

Literatura:

Key readings:

Anthony Giddens, Sociology, Cambridge: Polity Press 2009.

John J. Macionis, Sociology, Upper Saddle River, NJ : Pearson-Prentice Hall 2005.

1. Introduction

Giddens, Chs. 1-4; Macionis, Chs. 1-2

2. Culture

Macionis, Ch. 3

3. Groups, networks, organization

Giddens, Ch. 5, 16; Macionis, Chs. 6-7

4. Social stratification

Giddens, Ch. 9; Macionis, Ch. 10-11

5. Global inequalities

Giddens, Ch. 11; Macionis, Ch. 12

6. Race and ethnicity

Giddens, Ch. 13; Macionis, Ch. 14

7. Gender, sexuality and family

Giddens, Ch. 7, 12; Macionis, Ch. 13, 18

8. Government and politics

Giddens, Ch. 20; Macionis, Ch. 17

9. Work and the economy

Giddens, Ch. 18; Macionis, Ch. 16

10. Religion

Giddens, Ch. 14; Macionis, Ch. 19

Additional readings:

- Jacobs, R. N., & Townsley, E. R. (2020). Living Sociologically: Concepts and Connections. Oxford University Press.

- Robin Cohen, Paul Kennedy, Global Sociology, Palgrave Macmillan 2007.

- Bill McSweeney, Security, Identity and Interests. A Sociology of International Relations, Cambridge University Press 2004

- Max Weber, The three types of legitimate rule, “Berkeley Publications in Society and Institutions” 1958, vol. 4, No. 1.

- Charles Tilly, The Politics of Collective Violence, Cambridge University Press 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)