Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Consumer Protection in EU

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D5CPEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Consumer Protection in EU
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The student learns the basic rights and obligations of consumers in accordance with EU law. The student learns to apply the existing

consumer rights in practice. The student is ready to critically analyze current legal solutions and search for modernization of existing

normative regulations.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction. Consumers and their behaviour on the market.

2. Understand consumption and consumer values. Customer awareness importance.

3. Understanding the market and companies' behaviour. Company practices requiring consumer protection.

4. Consumer awareness relevance and strategies - implications on business.

5. Consumer policy on the European market. The evolution of consumer policy in the EU.

6. Consumer rights. Institutions of consumer rights protection.

7. Negative law and market integration.

8. Regulating the substance of consumer transactions.

9. Product liability.

10. European private law.

11. Advertising and marketing law.

12. Product safety regulation.

13. Access to justice.

Literatura: (tylko po angielsku)

Weatherill, S. (2013). EU consumer law and policy. Edward Elgar Publishing.

Smyczek, S. (ed.). 2019. Consumer protection standards in Europe.Warszawa: Wydawnictwo Placet

Documents and information available at: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en ; curia.eu

Efekty uczenia się:

Knowledge:

After completing the course a graduate:

- knows basic UE directives and regulations related to consumer protection (K_W07),

- understands the impact of EU consumer protection policy on respective regulations in member states (K_W08).

- knows consumer protection legal framework in the EU (K_W07),

- understands the impact of consumer protection law on customers' and firm's behaviour (K_W07),

- understands the importance of customer rights (K_W12)

Skills:

- can analyse legal rules related to customer protection (K_U05),

- can solve simple legal cases related to customer protection (K_U05),

- can predict the impact of customer protection rules on customer's and firm's behaviour (K_U10)

Social competences:

- is ready to play an active role in movements related to customer protection (K_K03),

- Can contribute to establishment of the customer protection organization (K_K03)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active participation in in-class discussions - 10 %

In-class presentations - 20 %

Written exam - 70%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewczuk
Prowadzący grup: Anna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewczuk
Prowadzący grup: Anna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)