Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Institutional Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-FOR22
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Institutional Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Punkty ECTS i inne: 5.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The subject of the course is the institutional law of the European Union; and in particular the structures and mechanisms of functioning of the Eu-ropean Union legal system.

The course is based on analysis of the Treaty provisions and other legal instruments, the relevant case-law of the Court of Justice of the Europe-an Union and selected recent literature.

Pełny opis:

The scope of the course includes the structure and mechanisms of func-tioning of the European Union legal system, within its institutional content.

1. Membership of the EU

2. Division of competences within the EU

3. Principles of the EU

4. Citizenship of the Union.

5. Institutional framework of the EU

6. Sources of EU law

7. Legislative procedures

8. Principles of EU law

9. Liability in EU law

10. Enforcement of EU law

11. Preliminary rulings procedure

12. Protection of fundamental rights

Literatura:

Literature:

1. Arnull A., Chalmers D., The Oxford Handbook of EU law, Oxford 2015.

2. Couvas J.N., European Union: institutions, law, trade, future, Berlin 2016.

3. Fairhurst J., Law of the European Union, Harlow 2014.

4. Reinisch A., Essentials of EU law, Cambridge 2012.

5. Solanke I., EU law, Harlow 2015.

Sources of law:

Treaties founding the European Union (Treaty on the European Union; Treaty on the Functioning of the European Union; Charter of Fundamental Rights of the EU).

Selected cases of the Court of Justice of the EU.

Selected cases of the Polish Constitutional Tribunal.

Efekty uczenia się:

After completion of the course a student shall:

– know the system of the European Union law,

– be able to analyse legal instruments of the European Union and case-law of the Court of Justice of the European Union,

– recognize decision-making procedures of the primary and secondary European Union law,

– be able to explain mechanisms of functioning of the European Union internal market and its competition rules.

Metody i kryteria oceniania:

Attendance list and preparation for the classes, active participation during the classes, final essay or test.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bogdanowicz
Prowadzący grup: Piotr Bogdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Bach-Golecka, Piotr Bogdanowicz
Prowadzący grup: Dobrochna Bach-Golecka, Piotr Bogdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)