Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Substantive Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-FOR9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: European Substantive Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Punkty ECTS i inne: 5.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The subject of the course is the substantive law of the European Union; and in particular the fundamental freedoms of the internal market as well as selected issues of the competition law.

The course is based on analysis of the Treaty provisions and other legal instruments, the relevant case-law of the Court of Justice of the European Union and selected recent literature

Pełny opis:

The substantial scope of the course includes structure and mechanisms of functioning of European Union legal system, within its substantive content. of the internal market.

1. Freedom of movement based on the EU citizenship.

2. Entitlements connected to the free movement of workers.

3. Limitations to the free movement of workers.

4. Recognition of professional qualifications.

5. Free movement of goods: duties, charges and taxes.

6. Free movement of goods: quantitative restrictions.

7. Limitations to the prohibition of quantitative restrictions between member states.

8. Entitlements stemming from the right of establishment.

9. Controversies connected to the free movement of services.

10. Posted workers in EU law.

11. The evolutionary character of the free movement of capital.

12. Limitations to the free movement of capital.

13. The specific character of the EU competition law.

14. Prohibition of cartels in EU law.

15. Prohibition of abuse of a dominant market position.

Literatura:

Literature:

1. Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti, "European Union law: cases and materials", New York 2024

2. Alina Kaczorowska, "European Union Law", London 2013

3. August Reinisch, "Essential of EU Law", Cambridge 2012.

Sources of law:

Treaties founding European Union (Treaty on the European Union; Treaty on the Functioning of the European Union; Charter of Fundamental Rights of the European Union).

Selected cases of the Court of Justice of the EU.

Efekty uczenia się:

After completion of the course a student shall:

– know the system of the European Union law,

– be able to analyse legal instruments of the European Union and case-law of the Court of Justice of the European Union,

– recognize decision-making procedures of the primary and secondary European Union law,

– be able to explain mechanisms of functioning of the European Union internal market and its competition rules.

Metody i kryteria oceniania:

Attendance list and preparation for the classes, active participation during the classes, final essay or test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Bach-Golecka
Prowadzący grup: Dobrochna Bach-Golecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Bach-Golecka
Prowadzący grup: Dobrochna Bach-Golecka, Piotr Bogdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)