Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Education and training – economic theory and empirical research

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ENSM091B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Education and training – economic theory and empirical research
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to introduce students to the economic analysis of education, training, and more general human capital formation. The first part of the seminar will discuss the basic theories related to human capital formation through education and training. The next part will discuss key empirical research in economics of education, in particular, the research related to the analysis of the quality of education and the effects on the labor market. In this way, the participants of the seminar will get acquainted with the theory and empirical research in economics in education. Participants will also learn about available datasets that can be used in the preparation of their own thesis. The second part of the seminar will be devoted to topics selected by the participants and for the development of their thesis using the existing datasets.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar will start by covering the main economic theories related to education and training: human capital theory and signaling theory. We will also discuss lessons from cognitive science and education research related to effective teaching methods.

Then we will discuss research in economics of education, including:

- research on the quality of teaching in primary and secondary schools

- research on the labour market prospects of graduates of schools and higher education institutions

- macroeconomic studies linking the quality of human capital with economic and social development

- international studies comparing education systems and educational policy at the country level.

Finally, we will focus on practical examples using the most commonly used and publicly available datasets with measures of human capital (student or adult achievement): PISA, PIRLS, TIMSS, PIAAC and others. In this section we will work on practical examples in Stata, which can then be adapted by students for their own research projects. Students will be also asked to present their own research questions and results of their research.

Schedule:

1. Key theories of human capital formation.

2. Cognitive science and education research on effective teaching methods.

3. Methods and examples of empirical research in economics of education.

4. International research on the impact of human capital on economic development.

5. Comparative studies analyzing education systems and the impact of education policy on the quality of education.

6. Overview of publicly available databases that can be used for research on education and human capital.

7. Student presentations on selected topics.

8. Thesis outline and research plan covering selected issues related to education and human capital.

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected works like:

http://www.eenee.de/dms/EENEE/Analytical_Reports/EENEE_AR20.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883035506001261

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03323-7

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09645292.2016.1149548

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

1) Knowledge of human capital formation theories and empirical research in economics of education.

2) Ability to describe results of your own empirical research or conduct a review of existing research that will allow you to write your master thesis.

Knowledge:

Upon completion of the course, the student has good understanding of key economics of education theories and empirical research results and methods.

Skills:

Student can analyze data from empirical studies and critically evaluate statistical methods used in the analyzes.

Student can collect and conduct a review of literature.

The student can translate the research results into a language useful for public policy makers or business.

Student can describe research hypotheses, propose different methods of their verification, conduct their own research and describe in a clear way their results.

Social competence:

The student can communicate in a clear and concise manner the conclusions of the review and the results of his research.

The student can relate the results of her/his research to actual public policies and key policy debates.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Passing the seminar in the 1st semester: based on the outline of the master thesis and accepted research questions

Passing the seminar in the second semester: on the basis of progress in preparing the thesis

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jakubowski
Prowadzący grup: Maciej Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jakubowski
Prowadzący grup: Maciej Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)