Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Macroeconomics I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM1MAI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Macroeconomics I
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The course aims at presentation of the basic concepts, categories and simple models of modern macroeconomic analysis. Mastering the material should allow the students to understand the functioning of the economy as a whole, studying the structure of modern macroeconomic theory and give a solid basis for studying macroeconomics at the intermediate and advanced level. Hence, emphasis will be given to mastering of the basic macroeconomic independencies and on differences between short-term and long-term approach to macroeconomics.

Credit for classes is based on the written final exam, consisting of computational tasks, open questions and graphical tasks. It is also necessary to get a credit for discussion classes first. Credit for the whole course will be given to students that will gather min. 60% of the weighted average number of pints from tutorial (weight 30%) and final exam (70%). It is required to get at least 50% of point from the final exam.

Pełny opis:

The course in Macroeconomics I is built around several fundamental issues. Together they give a concise view of the functioning of the economy as a whole, allow to learn the structure of modern macroeconomic theory and provide a basis for studying macroeconomics at a higher level.

In the first part of the course, which discusses the purpose and method of macroeconomics, fundamental macroeconomic problems (economic fluctuations and economic growth, unemployment, inflation) are presented, the macroeconomic sectors (households, companies, country, abroad) are discussed and an idea of a circular flow of products and money is introduced. Next the concepts of aggregate demand and aggregate supply are discussed. Students get also familiarized with the structure of modern macroeconomic theory.

The second part of the course focuses on the problem of measuring of the macroeconomic categories (employment, unemployment, production and its components, inflation and external balance (the exchange rate, balance of payments). The distinction between real and nominal categories is introduced as well.

The third part of the course introduces classical macroeconomic approach by discussing how the markets for production factors (microeconomic approach) are associated with macroeconomic equilibrium. The importance of opening of the economy is also discussed. At the end the Cobb-Douglas production function is introduced.

The subject of the fourth part of this course is a basic model describing the functioning of the economy in the short run: the Keynesian model. It is discussed both in the basic two-sector version, as well as with the state and foreign market. Discussion of the mechanisms of business and investment decisions (reflecting the role of interest rates in determining the aggregate expenditures) leads to a concept of the IS curve - a key element of short-term macroeconomic analysis (ISLM model).

The subject of the fifth part of the course is money and money market. This part of the course introduces such issues as functioning of the banking system, money creation, money supply control, determinants of money demand and money market equilibrium. The elaboration ends with a derivation of the LM curve, which describes the equilibrium in the money market in the model ISLM.

The sixth part of the course deals with the short-term macroeconomic equilibrium (ISLM model) and transmission mechanisms of monetary and fiscal policies. In this part of the course the aggregate demand and its determinants and the mechanisms behind the aggregate supply (adjustment in the labour market) are discussed (ASAD model). The model allows to analyze the causes and consequences of demand and supply shocks and the effectiveness of fiscal and monetary policy.

The final part discusses the interdepencies between produkt growth and unemployment (Okun's law), between inflation rate and unemoployemnt rate (Philips' curve) and bwtweek money supply growth rate and inflation rate.

Literatura:

Required reading:

Blanchard O., Johnson D. H., Macroeconomics, 6 ed., Prentice Hall, 2012,

Mankiw G., Macroeconomics, 9th ed., Worth Publisher, 2016.

Additional reading:

Dornbusch R., S. Fisher, Macroeconomics, 8 ed., McGraw-Hill, New York, 2000.

Begg D. K. H., Fischer S., Dornbusch R., Economics, 8 ed., McGraw Hill Higher Education, London 2005.

Efekty uczenia się:

After the course, the student will:

Knowledge:

- be able to identify the macroeconomic problems and to understand their interactions with microeconomic problems,

- know the system of national accounts, the construction of indicators measuring changes in production, income, inflation, employment, balance of payments,

- be able to distinct between classical and Keynesian approaches used in the macroeconomic analysis,

- understand how the financial assets’ market works, including money supply and the main determinants of the demand for money,

- understand the Keynesian model, the IS-LM model, the basic labour market, the AD-AS model,

- get a basic understanding of the macroeconomic interdependences of the short period,

- be able to distinguish the analysis of short and long-term in macroeconomics,

- understand the mechanisms and effects of fiscal and monetary policies.

Skills:

- be able to identify the macroeconomic phenomena on the basis of available statistical data,

- be able to distinguish between real and nominal categories,

- be able to formulate and falsify the hypotheses concerning main macroeconomic developments (in the context of IS-LM model, AD-AS model, etc.),

- be able to graphically and algebraically analyze equilibrium in the Keynesian model, IS-LM model, AD-AS model,

- be able to predict the consequences of changes in aggregate expenditures, fiscal policy and monetary policy, changes in the supply of labour (along with its structural aspect),

- be able to make simple calculations related to money supply, trends in expenditures (consumption, foreign trade balance, investments), multiplier effects, production level in equilibrium,

- be able to predict the effects of various fundamental, exogenous events and the use of macroeconomic policies for changes of production, unemployment, inflation, national budget, balance of payment,

- be able to assess economic events and formulate own opinions (at macroeconomic grounds).

Attitudes:

- acquire self-reliance in application of the theoretical knowledge to the analysis of basic macroeconomic phenomena, through the use of empirical examples, referring to the sources of macroeconomic data,

- attain more responsibility and self-control by not being formally required to attend the lectures,

- improve his/her work organization as a result of requirements imposed during discussions’ classes,

- develop more interest for economic issues, including tracking the current macroeconomic events

- improve in terms of reliability and honesty through rigorous enforcement of the examination requirements for getting a credit.

KW01, KW002, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

1. The attendance at the discussion classes and getting a credit on the basis of the criteria established by the tutor,

2. Written exam (different kinds of tasks: calculations, graphs, definitions, explanation of interdependence between variables, open questions etc.),

3. Obtaining at least 60% of the weighted average number of pints from tutorial (weight 30%) and final exam (70%).

4. It is required to get at least 50% of point from the final exam.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska
Prowadzący grup: Mahmut Akarsu, Michał Brzozowski, Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska, Maciej Jakubowski, Łukasz Matuszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska
Prowadzący grup: Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)