Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Microeconomics II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM1MII
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Microeconomics II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Formal requirements:

- mathematical analysis at the basic level (functions of many variables, calculus, optimization of a function with one and more variables, maximization under a constraint)

- Microeconomics I (consumer theory)


Skrócony opis:

The aim of the course is to familiarize students with intermediate microeconomic theory – module II concerns producer theory and is an introduction to industrial organization. The course is graded based on two components: tuition class grade (30%) and a final exam (70%). The final exam is a multiple choice test, which verifies theoretical knowledge and practical skills.

Pełny opis:

1. Technology 1 (factors of production, production function, the short run/the long run, factor productivity, isoquants, MRTS)

2. Technology 2 (returns to scale, the elasticity of substitution, isoclines, properties of production function)

3. Costs 1 (accounting costs, economic costs, sunk costs, alternative costs, cost function, the short run/the long run, returns to scale, returns to scope, the learning curve)

4. Costs 2 (optimal choice: cost minimization, isocost line, conditional factor demand, expansion path, optimal division of production)

5. Profit maximization (competitive firm, optimal choice: profit maximization, duality, shutdown condition in the short / long run)

6. Perfect competition (assumptions, the supply curve in the short / long run, the profit maximization problem, long run equilibrium, the elasticity of supply, producer surplus, efficiency)

7. Monopoly (assumptions, monopolistic markup pricing, monopolistic power, Lerner index, multiplant monopoly, social cost of monopoly, regulation of monopoly, natural monopoly)

8. Monopolistic behavior (first-degree, second-degree, third-degree price discrimination, multimarket monopoly, two-part tariff system, peak-load pricing, product bundling, product tying)

9. Game theory 1 (basic concepts, dominant strategies, dominated strategies, pure strategies, mixed strategies, Nash Equilibrium, the Prisoner’s Dilemma, repeated games, evolutionary games, sequential games, reaction functions)

10. Game theory 2 (credibility, Subgame Perfect Nash Equlibrium, auctions)

11. Oligopoly 1 (monopolistic competition, the kinked demand curve theory, Cournot model, Bertrand model)

12. Oligopoly 2 (Stackelberg model, price leadership model, competitive edge, cartel, cartel stability)

13. Oligopoly 3 (Cournot competition and Bertrand competition with differentiated products, entry deterrence in Stackelberg model)

14. Oligopoly 4 (localization models, Hotelling’s model)

15. Summary

Literatura:

base

• Varian, H. R., Intermediate Microeconomics with Calculus: A Modern Approach, Norton, 2014

supplementary

• Varian, H., Mikroekonomia, Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, ed. 4

• Perloff, J. M., Microeconomics: Theory and Applications with Calculus, Prentice Hall, 2013

• Nicholson, W., Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Cengage Learning, 2011, ed. 11

• Besanko, D., R. R. Braeutigam, Microeconomics, Wiley, 2010, ed. 4

• Browning, E. K., Zupan M. A., Microeconomics: Theory and Applications, Wiley, 2011, ed. 11

supplementary (‘easy reading’)

• Pindyck, R., D. Rubinfeld, Microeconomics, Prentice Hall, 2012, ed. 8

• Mansfield, E., G. Yohe, Microeconomics: Theory and Applications, Norton, 2004, ed. 11

• Hubbard, G., A. O'Brien, Microeconomics, 2012, ed. 4

• O'Sullivan, A., S. Sheffrin, S. Perez, Microeconomics: Principles, Applications, and Tools, Prentice Hall, 2011, ed. 7

• McConnell, C., S. Brue, S. Flynn, Microeconomics, Irwin/McGraw-Hill, 2014, ed. 20

• Case, K., R. Fair, S. Oster, Principles of Microeconomics, Prentice Hall, 2011, ed. 9

supplementary (‘hardcore’)

• Mas-Colell, A., M. D. Whinston, J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995

• Jehle, G. A., P. J. Reny, Advanced Microeconomic Theory, Addison Wesley, 2011, ed. 3

• Varian, H. R., Microeconomic Analysis, Norton., 1992, ed. 3

supplementary (‘for math problems’)

• Sydsater, K., P. Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2012, ed. 4

• Sydsater, K., P. Hammond, A. Seierstad, A. Strom, Further Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 2008, ed. 2

exercises

• Bergstrom, T., H. Varian, Mikroekonomia, ćwiczenia, PWN 2003

• Varian, H., T. Bergstrom, Workouts in intermediate microeconomics: For intermediate microeconomics and intermediate microeconomics with calculus, ninth edition, Norton, 2014

Efekty uczenia się:

The aim of the course is to familiarize students with intermediate supply-side microeconomic theory. Successful completion of the course provides a basis for theoretical and empirical market analysis based on thorough knowledge of intermediate microeconomics.

Metody i kryteria oceniania:

1. Completing the course requires passing the final written exam.

1.1. The necessary condition to take the final exam is a successful completion of tuition classes; otherwise, the final exam will not be graded.

1.2. Completing the course requires scoring 50% or more on the final exam.

1.3. The final grade from the course is calculated using the following formula:

0.7·(percentage final exam score) + 0.3·(0.25·(tutorial class grade) – 0.25)

Explanation: The final exam score enters with the weight of 70%, the tuition class grade with the weight of 30 % (tuition class grade 3 assures 50%, 5 – 100% of tuition class points possible to obtain)

1.4. The exam is a multiple choice test.

2. Other rules

2.1. The exams will be scheduled according to the Faculty Regulations, in particular – the planned examination and re-sit examination periods provided in the Academic Calendar of the Faculty.

2.2. All course participants are subject to the same exam schedule (final and retake). There are no other possibilities to take the exam and complete the course (unless by the Dean’s decision).

2.3. Missing any of the exam terms is equivalent to failing it (the ‘NK’ grade, i.e., not classified).

2.4. Courses in Polish and English follow the same schedule, rules and cover the same issues. There is a common exam for students participating in the course taught in Polish and English.

2.5. We enforce the Faculty’s rule of ‘Zero tolerance for cheating’.

2.6. Grading scale:

Percentage result & grade

<50-60) 3

<60-70) 3.5

<70-80) 4

<80-90) 4.5

<90-100> 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Aksman
Prowadzący grup: Ewa Aksman, Taras Kryvyy, Joanna Rachubik, Katarzyna Skrzypek, Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)