Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Accounting part I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM1RACI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Accounting part I
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The purpose of the course is to familiarise students with regulatory framework and accountancy rules, financial accounting system, which is a logical, complete and compact system, describing assets, sources of their financing, and result of business activities. The students will be able to prepare records of economic operations in accounting books and to prepare a preliminary balance sheet and profit and loss account. The seminar consists of the theoretical, definitional part realized in the form of lecture and team work, consisting of problem-solving in groups. Seminar is designed for students of the first year first degree studies.

Pełny opis:

The class requires from the students an independent work, beyond class in the dimension of 3h every week, in order to prepare for class and do homework.

The seminar is aimed to introduce students to the principles of accountancy as the specific language of business that includes the performance of institutional chart of accounts, recording of economic operations, principles of recording long-term assets (intangible assets, tangible fixed assets, long-term investments) and short-term assets (materials, traded goods and products, cash and cash equivalents, accounts receivable, settlements with employees), costs, revenues, liabilities (equity, liabilities, reserves/provisions) and calculation of financial result in the costs by nature and costs by function approaches as well as preparing financial statements (balance sheet, income statement).

During the semester, the basics of book-keeping and accountancy will be presented. The detailed plan of lectures is as follows:

1. Basic terms, financial statements

2. Introduction to accounting principles.

3. The accounting system - its functions.

4. The accounting equation and statement of financial position.

5. Balance sheet. The classification of assets and liabilities.

6. Income statement. Revenues and expeses.

7. Fundamentals of book-keeping. The double entry system for assets, liabilities and capital.

8. The double entry system for expenses and revenues.

9. Inventory valuation. Periodic and perpetual inventory flow methods, FIFO, LIFO, average cost.

10. Colloquium

Literatura:

The obligatory literature:

- "Book-Keeping and Accounts" (2013) 8th Edition by Frank Wood, Sheila Robinson,

- "Financial Accounting: Global Edition International Financial Reporting Standards" (2013)

9th Edition by Walter Harrison, Charles Horngren, Bill Thomas, Themin Suwardy

- Ewa Śniżek, Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Joanna Stępień-Andrzejewska, Financial Accounting, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z o. o., Łódż 2007.

The literature supplementary:

Zbigniew Messner, Józef Pfaff, Rachunkowość finansowa Część I (Podstawy rachunkowości), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008;

- Wiktor Gabrusewicz (red.), Rachunkowość finansowa Część II (Rachunkowość dla zaawansowanych), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009;

- Zbigniew Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Warszawa 2007;

- Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska, Rachunkowość finansowa, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2006;

- Maria Gmytrasiewicz, Rachunkowość Podstawowe założenia i zasady, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2008;

- Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa 2008;

- Wiesław Sasin, Zakładowy plan kont dla spółki z o. o., Sigma, Warszawa 2008;

- Jerzy Gierusz, Plan kont z komentarzem. Handel Produkcja Usługi, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 2009;

- Grażyna Zdziennicka-Kaczocha, Podróże służbowe w kraju i poza jego granicami, Wydawnictwo Sigma, 2008;

Efekty uczenia się:

After completion of the seminar the student will:

KNOWLEDGE

1. understanding of the principles of accountancy

2. arrangement of balance sheet, income statement

3. recognition and understanding of what is included in individual positions of financial statements

SKILLS

1. explaining positions on financial statements

2. accounting for (as a consequence of economic operations) and recording typical economic operations

3. preparing the opening and closing balance sheet and income statement in comparative and calculative approaches

4. calculating financial result

5. recognizing connection among positions of balance and income statement

ATTITUDE

1. analysing economic operations in the light of principles and the standards of accountancy

2. understanding the role of accountant and accounting policies in creating the financial strategy of an enterprise

Metody i kryteria oceniania:

The obligatory presence. One unexcused absence per semester is accepted. More than one unexcused absence will require additional problems to be completed. Assessment in the summer semester is based in 50% on written exam composed of open problems and questions of single choice, 20% on three assignments consisting of solving the tasks related to topics discussed during classes, and 30% final in-class colloquium consisting of 10 transactions. Obtaining at least 50% on colloquium is manadatory to participate in the final examination. Due epidemic or other reasons the colloquium and exam may be held online.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kocia
Prowadzący grup: Grażyna Bukowska, Agata Kocia, Dorota Mirowska-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kocia
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)