Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Finance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FIM3IF
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Finance
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla IIIr. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

This course provides an understanding of the financial markets from the global perspective. Students will gain insights into international financial markets, foreign exchange rate, risk management and the cryptocurrency trading. The course also includes practical applications of theories and concepts using real-world case studies

Pełny opis:

Session 1: Introduction to International Finance (1,5 hours) – Feenstra, Harms, Bekaert-Hodric

• Globalization and its implications on international finance

• Importance of international finance in the business world

Session 2-4: Foreign Exchange rates (4,5 hours) Feenstra, Harms, Bekaert-Hodric

• Exchange rate determination

• Theory of exchange rate behavior in the long run: The monetary approach

• Theory of exchange rate behavior in the short run: The asset approach

• Forecasting exchange rates

Session 5-7: Balance of payments (4,5 hours) – Feenstra, Harms

• Overview of balance of payments (BOP) and national income accounting

• The relationship between the BOP, the nation’s wealth, and living standards in the long run

• The relationship between the BOP, exchange rates, and the demand for output in the short run

Session 8: Exchange Rate Systems (1,5 hours) Feenstra, Harms, Bekaert-Hodric,

• Flexible exchange rate systems

• Fixed exchange rate systems

• Exchange rate crisis

•The Eurozone and the theory of optimum currency areas

Session 9: Monetary Policy, Fiscal Policy, and Agregate Demand in an Open Economy (1,5 hours) – Philip Harms, Feenstra

• Flexible exchange rate systems

• Fixed exchange rate systems

• Exchange rate crisis

• The Eurozone and the theory of optimum currency areas

Session 10: The Nature of the Shock Matters: Some Model-Based Results on the Macroeconomic Effects of Exchange Rate (1,5 hours) – Sophie Haincourt

• ‘Good’ Versus ‘Bad’ Currency Appreciations

• The ‘Good’ and the ‘Bad’ (in NiGEM): Model-Based Simulations

• Lessons for the Recent Dollar and Euro Fluctuations (2014–16)

Session 11: International Financial Flows in the New Normal: Key Patterns (and Why We Should Care) (1,5 hours) – Matthieu Bussière, Julia Schmidt and Natacha Valla

• Global Financial Flows: Dwindling to a Trickle

• The Geographical Pattern of Global Financial Flows: Stylized Facts

• When the Composition of Capital Flows Matters

• Changing Composition of International Financial Flows: Explanatory Factors and Implications

• https://doi.org/10.1007/978-3-319-79075-6_13

Session 12-: Cryptocurrency (1,5 hours)

• Cryptocurrency trading

• Cryptocurrency trading Software Systems

• Portfolio, cryptocurrency assets and market condition research

• Opportunities in cryptocurrency trading

• Cryptocurrency in the system of money laundering

• Cryptocurrencies and monetary policy

Session 13: International Debt Financing (1,5 hours)

• The global sources of funds for international firms

• The characteristics of debt instruments

• A tour of the world’s bond markets

• International banking

• International bank loans

Session 14: International Equity Financing (1,5 hours)

• A tour of international stock markets

• International cross-listing and depositary receipts

• Strategic alliances

Session 15: Foreign Currency Futures and Options (1,5 hours)

• The Basics of Futures Contracts

• Hedging Transaction Risk with Futures

• Basics of Foreign Currency Option Contracts

• The Use of Options in Risk Management

• Combinations of Options and Exotic Options

Session 16: Interest Rate and Foreign Currency Swaps (1,5 hours)

• Introduction to Swaps

• Interest Rate Swaps

• Foreign Currency Swaps

Literatura:

1. Bekaert, G., & Hodrick, R. (2017). International financial management. Cambridge University Press.

2. Harms P. (2016). International Macroeconomics 2nd, Neue ökonomische Grundrisse

3. Madura, J. (2020). International financial management. Cengage Learning.

4. Feenstra, R., Taylor, A. (2021). International Macroeconomics. Macmillan

5. Ferrara, L., Hernando, I., & Marconi, D. (Eds.). (2018). International Macroeconomics in the wake of the Global Financial Crisis (Vol. 46). Springer.

6. Haincourt, S. (2018). The Nature of the Shock Matters: Some Model-Based Results on the Macroeconomic Effects of Exchange Rate. International Macroeconomics in the Wake of the Global Financial Crisis, 233-247.

7. Bussière, M., Schmidt, J., & Valla, N. (2018). International financial flows in the new normal: Key patterns (and why we should care) (pp. 249-269). Springer International Publishing.

8. Giudici, G., Milne, A. & Vinogradov, D. Cryptocurrencies: market analysis and perspectives. J. Ind. Bus. Econ. 47, 1–18 (2020). https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6

9. U. Mukhopadhyay, A. Skjellum, O. Hambolu, J. Oakley, L. Yu and R. Brooks, "A brief survey of Cryptocurrency systems," 2016 14th Annual Conference on Privacy, Security and Trust (PST), Auckland, New Zealand, 2016, pp. 745-752, doi: 10.1109/PST.2016.7906988.

10. Fang, F., Ventre, C., Basios, M. et al. Cryptocurrency trading: a comprehensive survey. Financ Innov 8, 13 (2022). https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6

11. Dyntu, V., & Dykyi, O. (2018). CRYPTOCURRENCY IN THE SYSTEM OF MONEY LAUNDERING. Baltic Journal of Economic Studies, 4(5), 75-81. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-75-81

Efekty uczenia się:

By the end of the course, students will be able to:

1. Understand the structure and functioning of international financial markets.

2. Identify and manage risks associated with international finance.

3. Understand the dynamics of foreign exchange rates and currency derivatives.

4. Evaluate the impact of international financial management decisions on a firm's financial performance.

5. Apply theoretical knowledge to real-world international finance problems and scenarios.

Metody i kryteria oceniania:

1. Final Exam: 90%

2. Class Participation: 10%

Passing rule: 50%+1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Matuszczak
Prowadzący grup: Łukasz Matuszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Matuszczak
Prowadzący grup: Łukasz Matuszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)