Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Econometrics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3EKOa
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Econometrics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Finanse i Rachunkowość
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Finanse Publiczne i Podatki
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla III r. licencjackich: Ekonomia, specjalność: MSEMen
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

BA level.

The objective of this course is to teach students econometric methods, their theoretical properties and most important applications. Lectures will be illustrated with simple empirical examples. Course covers the estimation of parameters in Classical Linear Regression Model with Ordinary Least Squares and some extensions like Generalized Least Squares and robust estimation of variance matrix. In this context the most important element of statistical inference discussed: estimation, parameter interpretation, test the statistical hypotesis, and diagnostics of the estimated model. Upon learning the course material student should be able to make inferences about relations between variables in cross section sample. Problem sessions are to teach students how to formulate an econometric model, how to estimate it with STATA package and how to inteprete the results.

Course is intended for 3rd year students. Final grading is based on grades from problem sessions and written exam.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

List of topics:

1. Introduction

a. Subject of econometrics

b. The idea of econometric model

2. Ordinary Least Squares (OLS)

a. Derivation of OLS estimator

b. Properties of regression hyperplane, decomposition of the sum of squares, measures of fit and their properties

3. Interpretation of model parameters

a. Dummy variables

b. Models linear with respect to transformed variables (logarithmic, translogaritmic, spline model)

c. Partial/marginal effects

4. Classical Linear Regression Model (CLRM)

a. Assumptions of Classical Linear Regression Model (CLRM).

b. Properties of OLS estimator in CLRM: expected value and variance.

c. Estimator of linear function of parameters and its variance

d. Making predictions with OLS: prediction variance and variance of prediction error.

e. Efficiency of OLS estimator in CLRM: Gauss-Markov theorem

5. Statistical inference in CLRM

a. Assumptions on the error term: Classical Normal Linear Regression Model (CNLRM)

b. Distribution of OLS estimator in CLRM.

c. Testing the simple and joint hypotheses: test t and F.

6. Diagnostic tests

a. Diagnostic checking. Testing assumptions of CLRM.

b. Tests of:

i. functional form (RESET)

ii. Normality of error term (Jarque-Berra)

iii. stability of parameters (Chow)

iv. homoskedasticity (Breusch-Pagan, White)

v. autocorrelation (Durbin-Watson, Breusch-Godfrey)

7. Fundamental problems of estimation with OLS

a. Omitted variables (intervening variables): empirical example

b. Incorrectly included variables

c. Outliers and erroneous observations

d. Multicollinearity

e. Asymptotic properties of OLS and simultaneity

8. Heteroscedasticity and autocorrelation

a. Causes of heteroscedasticity and autocorrelation

b. Consequences of heteroscedasticity and autocorrelation

c. Generalised Least Squares (GLS)

d. Transformation of GLS estimator to OLS estimator

e. Feasible GLS (Weighted OLS)

f. Robust estimators of variance matrix.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Chow, Econometrics, McGraw-Hill 1983

2. Greene, Econometric Analysis, Prentice Hall 2003 - 5-th edition

3. Goldberger, A course in econometrics, Harvard University Press, 1991

4. Steward, Econometrics, Philip Allan 1991

5. Theil, Principles of econometrics, 3rd edition , 2008

6. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, 2002

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The course main objective is to teach students the basic methods used in empirical research in economics. The lecture is to make student familiar with OLS estimator, statistical inference in OLS, diagnostic tests, autocorrelation and heteroscedasticity, simultaneity/endogeneity problem, omitted variable problem, identification of parameters, GLS estimator. The problem sessions are intended to teach students the practical aspects of the applications of the econometric tools mentioned above.

Upon completion of the course student should be able estimate himself linear economic model and to interpret the interrelations between analyzed variables with estimated coefficients of the model. Student should also be able to identify the variables whose influence on other variables is statistically significant and to test the validity of statistical and functional assumption upon which the model is based.

KW01, KU01

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Final grade is a weighted average of the grades from written exam and problem sessions with weights 2/3 and 1/3 respectively. Students who failed the problem sessions are not permitted to take the exam.

Written exam takes 90 min and consists of 4 theoretical questions, 2 modified exercises similar to the problems in the problem set, and 1 exercise not included in problem set. Theoretical questions are modified versions of the questions given at the end of each lecture. In order to pass the exam student has to solve at least one exercise and answer 2 theoretical questions.

Grading of problem sessions is based in 40% on final test, in 20% on quizzes and activity and in 40% on the grade from the empirical model. The autors of the best model submitted will be exempted from writing the exam but under condition that they have at least 4 from the final test.

Problem sessions are obligatory.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dzik-Walczak
Prowadzący grup: Aneta Dzik-Walczak, Kateryna Zabarina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dzik-Walczak
Prowadzący grup: Aneta Dzik-Walczak, Kateryna Zabarina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)