Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Environmental protection in a firm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL148 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Environmental protection in a firm
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Na kurs mogą się zapisać studenci III roku WNE UW oraz MSOŚ UW Wymagania formalne

Od studentów oczekuje się zaliczenia wszystkich zajęć obowiązkowych na pierwszych dwóch latach studiów na WNE UW lub MSOŚ UW.

Założenia wstępne

Mikroekonomia na WNE UW


Skrócony opis:

Celem seminarium jest wyjaśnienie studentom jak są zarządzane współczesne przedsiębiorstwa i jak postępują w związku polityką ochrony środowiska. W związku z tym uczy się studentów ekonomicznej teorii przedsiębiorstwa oraz zasad prowadzenia polityki ekologicznej. Studenci powinni przygotowywać prezentacje (w pierwszym semestrze) oraz prace licencjackie (w drugim semestrze). Na seminarium mogą się zapisywać studenci trzeciego roku studiów ekonomicznych oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Ocena jest oparta na podstawie wystąpień seminaryjnych (w pierwszym semestrze) oraz pracy licencjackiej (w drugim semestrze).

Pełny opis:

Zasadniczym podręcznikiem w pierwszym semestrze będzie Martin Ricketts, The Economics of Business Enterprise. An Introduction to Economic Organisation and the Theory of the Firm (Third Edition), Edward Elgar, Chelthenham 2002. W poniższym zestawieniu numery stron odnoszą się właśnie do niego. Dodatkowo studenci mogą oczywiście sięgać do innych pozycji literatury przedmiotu.

Tematy

• Wprowadzenie w tematykę seminarium. Oczekiwania wobec studentów.

• Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa; Ricketts 3-26 i 217-258.

• Pojęcie przedsiębiorczości; Ricketts 53-84.

• Koszty transakcyjne jako uzasadnienie dla organizacji nierynkowej; Ricketts 27-51.

• Przedsiębiorstwa jako 'wiązka kontraktów'; Ricketts 111-122.

• Prawa własności a przedsiębiorczość; Ricketts 86-125.

• Modele 'przełożony-podwładny' (zagadnienia ogólne); Ricketts 136-165.

• Zarządzanie i nadzór korporacyjny; Ricketts 261-338.

• Hierarchie korporacyjne; Ricketts 171-214.

• Nieefektywność typu X; Ricketts 261-297.

• Przedsiębiorstwo prywatne a publiczne (łącznie z zagadnieniami prywatyzacji i okresu przejściowego); Ricketts 453-483.

• Ekonomia deregulacji; Ricketts 485-533.

• Podsumowanie pierwszego semestru

• Omówienie potencjalnych tematów prac licencjackich

W drugim semestrze studenci będą pracować nad swoimi licencjatami, zapoznając się równolegle z najważniejszymi problemami ekologicznej regulacji przedsiębiorstw. Nie ma jednego podręcznika, który by pozwalał na wprowadzenie w te tematy, choć najwięcej będziemy korzystać z H. Folmer and H. L. Gabel (eds.), Principles of Environmental and Resource Economics. A Guide for Students and Decision-Makers, Second Edition, Edward Elgar Publishing 2000. W poniższym wykazie znajdują się odniesienia do różnych pozycji bibliograficznych.

• Reakcje przedsiębiorstw na wymagania ekologiczne; Folmer & Gabel 265-279.

• Hipoteza Portera; Porter & van der Linde 1995; Żylicz 2009.

• Hipoteza Portera c.d.

• Zagadnienia środowiskowe a strategia operacyjna; Folmer & Gabel 280-310.

• Zarządzanie środowiskowe a systemy informacyjne; Folmer & Gabel 311-331.

• Eko-technologie; Folmer & Gabel 338-362; Żylicz 2009.

• Eko-technologie c.d.

• Odpowiedzialność za szkody ekologiczne; Folmer & Gabel 420-444.

• Ochrona przed ryzykiem technologicznym dużej skali; Folmer & Gabel 396-419.

• 'Regulatory capture' (strategiczne wykorzystanie ochrony środowiska); Folmer & Gabel 265-279; Laffont & Tirole 1991, Żylicz 2009.

• 'Regulatory capture' c.d.

• Marketing ekologiczny a polityka; Folmer & Gabel 363-395.

• Polityka ekologiczna a siła rynkowa; Fischer 2003; Żylicz 2009.

• Podsumowanie seminarium

Literatura

Fischer, C. 2003, "Market Power and Output-Based Refunding of Environmental Policy

Revenues", RFF Discussion Paper 03-[27]

Laffont, J. J., and Tirole, J. 1991, "The politics of government decision making. A theory of regulatory capture", Quarterly Journal of Economics vol. 106, no. 4, s. 1089-1127

Porter, M. A. and C. van der Linde 1995, "Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship", Journal of Economic Perspectives, vol. 9, no. 4, s. 97–118

Żylicz, T. 2009, "Goals and Principles of Environmental Policy", International Review of Environmental Policy, vol. 3, s. 299-334

Literatura:

Zasadniczym podręcznikiem w pierwszym semestrze będzie Martin Ricketts, The Economics of Business Enterprise. An Introduction to Economic Organisation and the Theory of the Firm (Third Edition), Edward Elgar, Chelthenham 2002. W poniższym zestawieniu numery stron odnoszą się właśnie do niego. Nie ma jednego podręcznika pokrywającego tematy drugiego semestru, choć najwięcej będziemy korzystać z H. Folmer and H. L. Gabel (eds.), Principles of Environmental and Resource Economics. A Guide for Students and Decision-Makers, Second Edition, Edward Elgar Publishing 2000.

Dodatkowa literatura

Fischer, C. 2003, "Market Power and Output-Based Refunding of Environmental Policy

Revenues", RFF Discussion Paper 03-[27]

Laffont, J. J., and Tirole, J. 1991, "The politics of government decision making. A theory of regulatory capture", Quarterly Journal of Economics vol. 106, no. 4, s. 1089-1127

Porter, M. A. and C. van der Linde 1995, "Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship", Journal of Economic Perspectives, vol. 9, no. 4, s. 97–118

Żylicz, T. 2009, "Goals and Principles of Environmental Policy", International Review of Environmental Policy, vol. 3, s. 299-334

Efekty uczenia się:

W wyniku zajęć student jest w stanie:

- analizować decyzje firm podejmowane pod wpływem wymagań ze strony polityki ekologicznej;

- rozumieć, jakie działania firma podejmuje w ramach zwykłych strategii swojego rozwoju, a jakie pod wpływem specjalnych wymagań ze strony polityki gospodarczej;

- wyjaśnić, jakimi instrumentami powinna posłużyć się polityka, aby zapewnić osiągnięcie określonych celów ekologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny będą oparte na jakości prezentacji (w pierwszym semestrze) oraz na jakości pracy licencjackiej (w drugim semestrze)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żylicz
Prowadzący grup: Tomasz Żylicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żylicz
Prowadzący grup: Tomasz Żylicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.