Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka otwarta: kurs walutowy i jego znaczenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL211 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Gospodarka otwarta: kurs walutowy i jego znaczenie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pomoc w przygotowaniu pracy dyplomowej (licencjackiej). Tematy prac mieszczące się w ramach seminarium dotyczą funkcjonowania rynków walutowych oraz wpływu kursów walutowych na różne aspekty działania gospodarek otwartych. Seminarium jest przeznaczone dla studentów III roku studiów I stopnia. Warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie pracy.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego oraz tez pracy dyplomowej (licencjackiej). Początkowe zajęcia są poświęcone omówieniu konstrukcji pracy licencjackiej, a także dyskusji interesujących studentów zagadnień i potencjalnych tematów pracy licencjackiej. W trakcie kolejnych spotkań dyskutowane będą plany prac, a także postępy w ich przygotowywaniu. W szczególności dotyczyć to będzie podstawowych teorii odnoszących się do tematyki pracy, wniosków z dotychczasowych badań empirycznych oraz prezentacji badań własnych uczestników seminarium. Przykładowe tematy prac licencjackich przygotowywanych w ramach seminarium:

- Znaczenie reżimów walutowych w handlu międzynarodowym – model grawitacyjny;

- Makroekonomiczne determinanty dolaryzacji;

- Makroekonomiczne determinanty statusu safe haven na przykładzie wybranych walut;

- Wpływ deprecjacji jena japońskiego na eksport Japonii;

- Wpływ kryzysu finansowego lat 2008-2009 na sposoby zarządzania ryzykiem walutowym przez polskie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów pochodnych;

- Wpływ zmian kursu walutowego na dynamikę cen dóbr importowanych w Polsce w latach 2004-2012;

- Wpływ systemu kursu walutowego na przebieg kryzysu finansowego 2007-2010 na przykładzie Litwy, Łotwy i Estonii;

- Efektywność informacyjna polskiego rynku walutowego z uwzględnieniem kursów euro i franka szwajcarskiego.

Literatura:

Literatura dobrana indywidualnie do tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student będzie:

(Wiedza)

- znał podstawowe modele teoretyczne oraz wnioski z badań empirycznych dotyczących funkcjonowania rynków walutowych, kształtowania się kursów walutowych oraz znaczenia kursu walutowego w gospodarce otwartej (na poziomie średnio zaawansowanym);

- znał zasady pisania prac naukowych wraz z przestrzeganiem prawa autorskiego.

(Umiejętności)

- potrafił sformułować problem badawczy,

- potrafił opracować oraz przedstawić wyniki przeprowadzonych badań,

- umiał zaprezentować publicznie problem badawczy, omówić jego źródło, znaczenie oraz wyniki dotychczasowych badań, a także dokonać dyskusji wniosków z tychże badań,

- wiedział, iż analizowane zjawisko należy wyjaśnić na gruncie teoretycznym i potrafił przeprowadzić taką analizę w kontekście problemu przygotowywanej pracy,

- rozumiał konieczność dostosowania metody empirycznej do charakteru testowanej hipotezy, a także dostępnych danych empirycznych.

(Kompetencje społeczne)

- rozumiał znaczenie systematycznej pracy i konieczności planowania pracy w długookresowej perspektywie,

- potrafił przedstawiać swoje opinie na forum publicznym, wspierając argumentację przykładami empirycznymi.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia I semestru jest:

- przedstawienie i przyjęcie planu oraz tez pracy,

- przedstawienie co najmniej jednej prezentacji dotyczącej problematyki pracy dyplomowej (uwzględniającej koncepcje teoretyczne, a także badania z zakresu tematu pracy),

- przedstawienie rozdziału pracy zawierającego przegląd literatury do wybranego zagadnienia badawczego.

Warunkiem uzyskania zaliczenia II semestru jest złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Mycielska
Prowadzący grup: Dagmara Mycielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Mycielska
Prowadzący grup: Dagmara Mycielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Mycielska
Prowadzący grup: Dagmara Mycielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.