Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tworzenie profesjonalnych aplikacji w programie MS Excel - współpraca z innymi programami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SP-EXCEL-WIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tworzenie profesjonalnych aplikacji w programie MS Excel - współpraca z innymi programami
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie narzędzi oraz metod tworzenia profesjonalnych aplikacji Excela. Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę Excela z innymi programami. Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

✓ Praca z obiektami zewnętrznymi w VBA

Wczesne wiązanie (early binding), późne wiązanie (late binding).

✓ Operacje na plikach i katalogach przy użyciu wbudowanych poleceń VBA

MkDir, Open, FileCopy, Name, Kill, RmDir, Dir.

✓ Operacje na plikach i katalogach przy użyciu obiektu zewnętrznego FileSystemObjest (FSO)

Odwołania do obiektu, struktura, metody (m.in. Create, Copy, Move, Delete, Get, Exists).

✓ Import plików z Internetu

Obiekt WinHttpRequest.

✓ Otwieranie plików

Obiekty Shell i Shell.Application.

✓ Kompresowanie i dekompresowanie plików ZIP

Obiekt Shell.Application.

✓ Wydajne metody importu danych z setek/tysięcy plików Excela

Open, ExecuteExcel4Macro, ActiveX Data Object oraz tekstowych (m.in. Open, kwerendy,

OpenTextFile).

✓ Web scraping

Składnia języka HTML, tworzenie prostych stron w HTML, podgląd kodu strony w przeglądarce, obsługa przeglądarki, wczytywanie stron do pamięci, poruszanie się po wczytanej stronie internetowej, wykorzystanie API dostawcy strony, wypełnianie formularzy i uruchamianie

skryptów na stronie.

✓ Praca z programami pakietu Microsoft Office

Word, PowerPoint, Access (ActiveX Data Object oraz Data Access Objects), Outlook (Outlook.Application, Shell, FollowHyperlink, SendKeys).

✓ Interfejs API systemu Windows

Deklaracja funkcji Windows API, biblioteki funkcji API, zmienne i stałe Windows API, zastosowanie funkcji Windows API.

✓ Tworzenie własnych obiektów (moduły klas)

Definiowanie zdarzeń dla istniejących obiektów, tworzenie własnych obiektów i definiowanie dla nich właściwości, metod oraz zdarzeń.

✓ Programowanie rekurencyjne

✓ Profesjonalne aplikacje w Excelu

Definicja, cechy, etapy projektowania, testowanie i ocena aplikacji.

✓ Przykłady

Liczne przykłady profesjonalnych aplikacji narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych oraz rozrywkowych.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę i udostępniane uczestnikowi na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa wykonywana samodzielnie przez uczestnika po zakończeniu kursu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)