Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tableau w praktyce biznesowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SP-SQL-TPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tableau w praktyce biznesowej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle)...
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie oprogramowania Tableau oraz omówienie kolejnych metod ich wizualizacji w zależności od kategorii problemu analitycznego i biznesowego. Przedstawione zostaną też zaawansowane metody i narzędzia programu służące do rozwiązania problemów biznesowych.

Pełny opis:

✓ Połączenia z bazami danych

Połączenie z Tableau Server, łączenie z różnymi typami danych (.xlsx, .csv, .json), łączenie tabel z jednej lub kilku baz, przygotowanie danych do analizy (blendowanie, edycja metadanych, pivot, union, iInterpreter danych), typy połączeń (Live/Extract), rozdzielanie danych.

✓ Organizacja danych

Filtrowanie, sortowanie, grupowanie, hierarchie, zestawy (Sets).

✓ Tworzenie wykresów i pól

Terminologia Tableau – Miara i Wymiar, pola dyskretne i ciągłe, pola automatycznie wygenerowane przez Tableau, wykresy (histogram, mapa cieplna - Heat map, mapa drzewa - Tree map, wykres pociskowy - Bullet graph, wykres kombi, wspólna oś, wykres punktowy - Scatter plot, tabela danych - Cross tab, bar in bar chart, wykres pudełkowy - Box plot), używanie tytułów, podpisów, tooltips, edycja osi, użycie etykiet.

✓ Wykonywanie obliczeń

Manipulacja tekstami oraz datami, tworzenie obliczeń Quick Table Calculations, wyrażenia poziomu szczegółowości (LOD expressions), praca z agregacją, wyrażenia logiczne, sumy i sumy częściowe, obliczenia do łączenia tabel.

✓ Praca na mapach

Nawigacja, niestandardowe terytoria, wyszukiwanie geograficzne, modyfikacja lokalizacji wewnątrz Tableau, importowanie i zarządzanie niestandardowym geo-kodowaniem, użycie niestandardowego tła jako mapy, podłączenia do danych geograficznych.

✓ Tworzenie interaktywnych dashboardów

Budowanie dashboardów i historii (stories), tworzenie akcji w dashboardach, projektowanie dashboardów na różne urządzenia, używanie najlepszych praktyk tworzenia dashboardów, publikacja.

✓ Program Tableau Online

Obsługa serwera Tableau Online, zarządzanie rolami, administracja serwerem.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę i udostępniane uczestnikowi na platformie Moodle.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy są w stanie swobodnie poruszać się po programie Tableau oraz budować wizualizacje. Dowiedzielisię nie tylko, w jaki sposób tworzyć wykresy, ale także kiedy najlepiej ich używać. Poznali dobre praktyki wizualizacji danych i najczęściej popełniane błędy w tym zakresie. Otrzymali także porady odnośnie wizualizacji danych takie, jak zastosowanie odpowiednich kolorów, czy sprawienie, aby wykresy były bardziej czytelne. Uczestnicy stali się ekspertami wizualizacji danych w programie Tableau. Potrafią importować dane oraz tworzyć ich połączenia, przygotowywać dane do analizy, budować zaawansowane wizualizacje i udostępniać utworzone raporty. Dzięki kursowi poznali najnowsze trendy z obszaru analityki biznesowej (Business Intelligence) oraz potrafią tworzyć i udostępniać profesjonalne interaktywne dashboardy biznesowe, z których w sieci mogą korzystać tysiące osób.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa wykonywana samodzielnie przez uczestnika po zakończeniu kursu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Łukasz Filipiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)