Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do narzędzi Business Intelligence w MS Excel

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SP-SQL-WBI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do narzędzi Business Intelligence w MS Excel
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z tematyką wizualizacji danych oraz istoty raportowania zarządczego i jego automatyzacji. Omówione zostaną wbudowane narzędzia MS Excel pozwalające na budowę kokpitów menedżerskich i zaawansowanych wizualizacji.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

✓ Dashboardy

Tworzenie kokpitów menedżerskich. Koncepcja dashboardów i omówienie sposobu ich czytelnego projektowania, formanty, zakresy dynamiczne, różne rodzaje wykresów dynamicznych, funkcje PRZESUNIĘCIE i ILE.NIEPUSTYCH, formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności danych, ochrona arkusza.

✓ Power Query

Program pozwalający na sprawny import, przekształcanie i łączenie danych. Import różnego rodzaju formatów danych (skoroszyty Excel, pliki tekstowe, pliki csv, bazy Accessowe), automatyzacja odświeżania importu, zapis importu do arkusza lub modelu danych, przekształcenia zaimportowanych danych – operacje na kolumnach zawierających daty, dane liczbowe i tekstowe, transformacja układu danych (transpozycja, narzędzie anulowania przestawiania kolumn), definiowanie niestandardowych pól, łączenie danych i tabel.

✓ Power Pivot

Program służący do kompleksowego tworzenia modelu danych, na podstawie którego generowane są raporty i zestawienia, m.in. w formie tabel przestawnych. Konstruowanie modelu danych na podstawie różnych źródeł danych, tworzenie relacji, wstawianie samodzielnie zdefiniowanych pól i elementów obliczeniowych, tworzenie tabel przestawnych opartych na modelu danych, język DAX.

✓ Power Map

Program służący do wizualizacji danych na mapach. Wbudowane narzędzie geolokalizacji, wczytywanie własnych map, odpowiednie przygotowanie danych do map, tworzenie różnego rodzaju wizualizacji danych na mapach i zarządzanie ich elementami, praca na danych na poziomie państw, województw oraz powiatów (uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane mapy do własnego użytku), zapisywanie map w sposób tradycyjny i w formie filmów MP4.

✓ Power View

Program do tworzenia raportów – działa tylko do wersji Excela 2019. Tworzenie interaktywnych dashboardów na podstawie modelu danych, wstawianie tabel z danymi, wizualizacje danych na mapach, prezentacje danych na wykresach. Ze względu na ograniczoną dostępność tego narzędzia w Office 365, ten moduł stanowi materiały dodatkowe.

✓ Przykłady aplikacji biznesowych

Kompleksowe wykorzystanie poznanych na kursie narzędzi Power Excel i tworzenia tzw. dashboardów w Excelu.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę i udostępniane uczestnikowi na platformie Moodle.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy uzyskali umiejętność tworzenia zaawansowanych raportów z użyciem narzędzi Power Excel prezentowanych w formie dashboardów. Dzięki kursowi znają najnowsze trendy dotyczące pracy na danych, tworzenia raportów i wizualizacji uzyskanych wyników oraz potrafią tworzyć profesjonalne aplikacje biznesowe w programie MS Excel.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa wykonywana samodzielnie przez uczestnika po zakończeniu kursu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Mateusz Heba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)