Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Local Government Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS22
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Local Government Economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

The task of the course is to analyze local government's institutional framework (in theory and practice of different countries) it's organization, tasks, financing. The aim of the course is to prepare the master thesis.

Main topics: Local government scope & functions, financing of local government, decentralization.

Assessment is based on the presentation of agreed stages of the final thesis.

Pełny opis:

1. During the first part of the course, students (with the supervisor help) will select from the proposed subjects' area (sample list below):

- Financing and/or organization of local government units in different countries

- Taxes as local government incomes - theory and practice. Local tax policy, tax competition.

-Transfers as the source of local governments' revenues. Problems of horizontal and vertical imbalance, the efficiency of grants

- Decentralization in selected country, assumptions and effects of reforms.

- Local governments at the capital market. Fiscal rules for sub-central governments' borrowing, its reasons, and effects.

-Determinants of local/regional economic development and the role of local government in the stimulation of development.

- The role of local government in the delivery of local services (education, health, security, water, sewage) - management and financing, specific problems and economy of communal services

- The off-budget sources of local governments' financing - privatization, PPP

2 There will be presented information about the structure of master thesis, formal requirements related to its.

3 There will be presented how to search reading and information in scientific sources (databases, libraries etc) and also how to find and select data to empirical part of the thesis ( the econometric model is preferred)

4 The students will write and present the subsequent parts of its thesis

Literatura:

Depend on master topic.

The basic reading are:

Bailey SJ (1999); Local government economics. Principles and practice; MacMillan 1999 r.

Fisher, R. C. (1996). State and local public finance. Irwin

Musgrave, R. A. (1959). Theory of public finance; a study in public economy. (selected chapters)

Stiglitz, J. E., & Brown, E. P. (2000). Economics of the public sector. (selected chapters)

papers and materials: OECD Fiscal Federalism Network, World Bank- decentralization&subnational regional economics,

Efekty uczenia się:

Cognizance:

After completing the course the student has an extensive knowledge of the subject of his thesis, social structures, and institutions related to this subject, including standards and legal rules. The student has an extended knowledge of the methods and tools of economic analysis of local finance and more generally local government. The student knows and understands the basic principles of copyright law

Expertise

The student is able to correctly interpret and explain the phenomenon, which he describes in the thesis. He is also able to correctly analyze the causes and results. He uses theoretical knowledge to this description, as well as the appropriate method. Student works alone (under the supervision of lecturer) on his thesis, and independently solves theoretical and practical problems associated with this task. He also is able to present the results of his job.

Skills

The student understands the need for continuous acquisition and completion of knowledge, not only in the field of local finance but also other disciplines. The student is able to properly prioritize tasks related to his thesis

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

The students will write and present the subsequent stages of the master thesis based on an individual time schedule. The punctuality, diligence and scientific quality of the presented parts and final thesis will be assessed

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)