Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych oraz hurtownie danych ( ścieżka SAS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW310 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Bazy danych oraz hurtownie danych ( ścieżka SAS)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu informatyki


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników zarządzaniem bazami danych przy wykorzystaniu języka SQL, który jest standardem wykorzystywanym w takich bazch danych jak Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL. Zajęcia obejmują również poznanie hurtowni danych jako aparatu pojęciowego, technologii i techniki prowadzenia badań wykorzystywanej do analiz ekonomicznych. W ramach zajęć uczestnicy poznają intuicyjne narzędzia klasy ETL w SAS wspomagające proces uzyskiwania informacji z danych, ich wielowymiarowej analizy i prezentacji. Podstawą takich analiz jest możliwość badania zależności pomiędzy wartościami liczbowymi reprezentującymi dane, a zbiorem parametrów zwanych wymiarami. Ponadto podczas zajęć zostanie zaprezentowany przykład hurtowni danych wykorzystany do analizy rynku pracy w Polsce.

UWAGA: Zajęcia są prowadzone w ramach ścieżki DMCP, po ukończeniu której studenci mogą uzyskać certyfikatu SAS

Pełny opis:

. Systemy baz danych. Systemy zarządzania bazą danych w organizacji gospodarczej. Podstawowe działania w algebrze relacji. Model relacyjny.

2-3. Język SQL (Structured Query Language). Zapytania w języku SQL: proste, kwalifikowane, z agregatami, zagnieżdżone i połączeniowe. Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych (SZBD)

4.Architektura hurtowni danych jako element systemu wspomagania podejmowania decyzji (DSS)

5.Rola hurtowni danych w aspekcie analizy korzyści i strat ekonomicznych dla przedsiębiorstwa.

6.Architektura HD systemu SAS

7.Źródła danych oraz model danych w hurtowni (metadane)

8.Analizowanie informacji (danych), od opartej na parametrach selekcji danych, poprzez wielopoziomowe drążenie danych (drill down, drill through) - analizy "od ogółu do szczegółu", technika zagłębiania się od danych najbardziej syntetycznych do coraz bardziej szczegółowych

9.Agregacja danych i definiowanie miar

10.Analiza tabel wielowymiarowych. Przetwarzanie tablic faktów

11.Wielowymiarowe analityczne przetwarzanie danych - On Line Analytical Processing (OLAP),

12.Tworzenia interaktywnych raportów analitycznych w oparciu o OLAP`owe źródła danych, zestawień oraz analiz

13.Wykorzystanie hurtowni danych w Krajowym Systemie Monitoringu Rynku Pracy w Polsce

14. Modele danych - definicja i rodzaje. Model związków encji. Modele relacyjne i obiektowe. Podstawowe działania w algebrze relacji.

15. Model relacyjny. Normalizacja relacyjnego modelu danych. Definiowanie relacyjnego schematu bazy danych, relacji i perspektyw. Operacje aktualizowania. Fizyczna organizacja bazy danych.

UWAGA: Uczęszczanie na ten przedmiot wyklucza możliwość uczestnictwa w przedmiocie (Zarządzanie bazami danych- Bazy danych oraz hurtownie danych - SAS DI. (2400-IiE3ZBD2) w semestrze letnim)

Literatura:

- P.Beynon_Davies, "Systemy baz danych", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003

- Richard Stones, Neil Matthew, Bazy Danych i MySQL, Helion, Gliwice 2003

- Microsoft SQL Server 2005 od środka: Zapytania w języku T-SQL, APN Promise, Warszawa 2006 Ewa Łuszczyk, Mirosława Koperkowska, Ćwiczenia z Access 2003 - wersja polska, wyd. Mikom, Warszawa 2004

- Ben Forta, Poznaj SQL w 10 minut, Intersoftland, Warszawa 2000

- Adam Majczak, SQL od podstaw, wyd. I, Translator s.c., Warszawa 2001

- Prague, Cary N., Access 2003 PL: biblia, Helion, Gliwice 2004

- Vidette Poe, Patricka Klauer, Stephen Brobst - Tworzenie hurtowni danych, WNT, Warszawa 1999

- Chris Todman – Projektowanie hurtowni danych, WNT, Warszawa 2003

- Inmon W.H. Building the Data Warehouse, Third Edition

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- prezentuje wiedzę z zakresu architektury hurtowni danych oraz baz danych,

- rozróżnia wielowymiarowe struktury hurtowni danych,

- opisuje sposób tworzenia hurtowni danych,

- tworzy, modyfikuje i zarządza wielowymiarowymi strukturami danych,

- analizuje informacje od opartej na parametrach selekcji danych, poprzez wielopoziomowe drążenie danych,

- buduje oraz modyfikuje konstrukcję zapytań do baz danych oraz miary z tabeli faktów,

- przetwarzać dane poprzez procesy ETL w celu uzyskania struktur do analiz wielowymiaarowych OLAP,

- ocenia poprawność zapytań w języku SQL (Structured Query Language),

- interpretuje kwerendy baz danych.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie studenci uzyskują na podstawie praca zaliczeniowa na ostatnich zajęciach. Zaliczenie będzie odbywać się na komputerach. Uczestnicy zajęć będą mieli za zadanie stworzyć procesy przetwarzania danych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jeruzalski
Prowadzący grup: Tomasz Jeruzalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jeruzalski
Prowadzący grup: Tomasz Jeruzalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.