Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technology acceptance model - practical applications

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW866
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technology acceptance model - practical applications
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe dla Data Science
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main purpose of this course is to help students understand and acquire the basic theoretical knowledge and practical skills necessary to develop and evaluate technology acceptance research models. The focus of this course will be the two most commonly used models for technology acceptance, the Technology Acceptance Model (TAM) and the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course covers skills required for effective research design (based on TAM and UTAUT) and analysis of data (Quantitative Method – Structural Equation Modeling PLS-SEM). You will be exposed to contemporary digital technology adoption literature, cases studies, data collection, and analysis methods to build your analytical and practical skills to develop the research models.

Lecture topics include the following:

1- Scientific method and role of theory in Technology Acceptance research

2- Basic principles of research design on basis of TAM and UTAUT

3- Critical Literature Review, Looking for research gap

4- Sample selection (Case Studies/Published Papers) for replication of results

5- Structural Equation Modelling PLS-SEM (AMOS and Smart PLS)

6- Design of new research models (Group Activity)

7- Measurement: classical test theory, reliability, validity, factor analysis and item response theory, structural equation modeling (Final)

8- Presentations- Research designs and Data analysis by students to pass this course

Literatura: (tylko po angielsku)

1- Dwivedi, Y. K., Wade, M. R., & Schneberger, S. L. (Eds.). (2011). Information systems theory: Explaining and predicting our digital society, Vol. 1, Springer Nature.

2- Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Routledge.

3- Thakkar, J. J. (2020). Structural Equation Modelling: Application for Research and Practice (with AMOS and R) (Vol. 285). Springer Nature.

Additional:

1- J. Christopher Westland (2016) Structural Equation Models from Paths to Networks, Springer Nature.

2- Collier, J. E. (2020). Applied structural equation modeling using AMOS: Basic to advanced techniques. Routledge.

3- Wallace, L. G., & Sheetz, S. D. (2014). The adoption of software measures: A technology acceptance model (TAM) perspective. Information & Management, 51(2), 249-259.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

On successful completion of this unit, you should be able to:

1. equip with the ability to critically appraise theories, methods, and evidence for understanding behavior and behavior change in a technology acceptance context.

2. make new research design, implementation, and evaluation of digital user’ behavior change.

3. support the translation of evidence into practice across disciplines and sectors.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Participation: Your participation in class and tutorials (including short in-class quizzes) will determine 25% of your course grade.

Mid-term exam: The in-class mid-term examination will cover all materials from weeks 1 through 6. Expect Multiple Choice Question and statistical application questions to be completed on a computer. This will determine 25% of the course grade.

Final Project Paper (Group Activity): You will be asked to write a design TAM and UTAUT based research paper (no more than 15 pages) in a group. The final paper will determine 50% of the course grade.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Umair Ashraf Rana
Prowadzący grup: Umair Ashraf Rana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)