Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obligatory course I: Basic Human Osteology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-AOBAS-I
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obligatory course I: Basic Human Osteology
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajęcia obowiązkowe (ścieżki) dla I MA
Zajęcia obowiązkowe dla studiów anglojęzycznych II stopnia MA
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Basic Human Osteology class is a laboratory class with the hands-on access to the actual osteological material from the archaeological excavations, and introduction into human osteology.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Basic Human Osteology class is a laboratory class with the hands-on access to the actual osteological material from the archaeological excavations. A student is provided with the introduction into human osteology, learns adequate terminology, and how to identify elements of human skeletal system.

The following subjects are introduced and discussed:

1. terminology used in human osteology

2. physiology of the human skeletal system

3. osteology of the adult human:

- axial skeleton (vertebrae, rib cage)

- upper limb skeleton (shoulder girdle and arm)

- lower limb skeleton (pelvic girdle and leg)

- cranial skeleton and teeth

During each module student learns adequate terminology, ways to identify each bone and bone fragments (down to the name and side), and its use in bioarchaeological research.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bass W. "Human Osteology: A Laboratory and Field Manual" Missouri Archaeological Society - newest edition

White T. and Folkens P. "The Human Bone Manual" Academic Press 2005

Any human osteology atlas.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student has the ability not only to identify human bones down to the anatomical placement and side, but also show and name most of the anatomical features visible on bones and teeth, with the special attention to those used in bioarchaeological research.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The knowledge of the material is verified in an oral examination and use of the actual osteological material - student has to identify and name bone and the features visible on it.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Więckowski
Prowadzący grup: Wiesław Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Więckowski
Prowadzący grup: Wiesław Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)