Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-PRAC-II
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia II
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Fakultety, Pracownie, OG
I rok II st. Muzykologia
II rok II st. Muzykologia
Pracownie dla I-II r. studiów II stopnia
Przedmioty fakultatywne (i do wyboru) dla studentów studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zadaniem Pracowni II jest stworzenie podstaw warsztatu badawczego niezbędnego dla historyka muzyki dawnej. Zajęcia mają służyć rozwijaniu umiejętności odczytywania przekazu źródłowego na różnych poziomach – od określania jego cech fizycznych po transkrypcje zapisów nutowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą wprowadzeniu do paleografii muzycznej. Studenci będą się zapoznawać od strony teoretycznej i praktycznej z notacjami stosowanymi od X do XVI w.: z różnymi odmianami zapisów chorałowych, notacją modalną, czarną menzuralną (frankońską, francuską, włoską), białą menzuralną, notacjami tabulaturowymi.

Literatura:

W. Apel, Die Notation der polyphonen Musik, Leipzig 1962

H. Besseler, P. Gülke, Schriftbild der mehrstimmigen Musik, MGiB III/5, Leipzig 1973 (Musikgeschichte in Bildern III/5)

B. Stäblein, Schriftbild der einstimmigen Musik, Leipzig 1975 (Musikgeschichte in BildernIII/4)

Notae musicae artis. Notacja muzyczna w Polsce od XI do XVI wieku, red. E. Witkowska-Zaremba, Kraków 1999

Efekty uczenia się:

Znajomość najważniejszych cech wybranych dawnych notacji chorałowych, menzuralnych i tabulaturowych. Umiejętność rozpoznawania tych notacji i robienia prostych transkrypcji dawnych zapisów muzycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są zobowiązani do wykonania w trakcie semestru transkrypcji kilku fragmentów dawnych zapisów muzycznych. Zaliczenie końcowe polega na rozpoznaniu różnych typów notacji muzycznych i dokonaniu ich charakterystyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Leszczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone wprowadzeniu do paleografii muzycznej. Studenci będą się zapoznawać od strony teoretycznej i praktycznej z notacjami stosowanymi od X do XVI w.: z różnymi odmianami zapisów chorałowych, notacją modalną, czarną menzuralną (frankońską, francuską, włoską), białą menzuralną, notacjami tabulaturowymi.

Pełny opis:

1. Notacje grecka i bizantyjska. Średnowieczne notacje literowe

2.-3. Notacje neumatyczne.

4. Notacja modalna.

5. Czarna notacja menzuralna: frankońska.

6. Czarna notacja menzuralna epoki ars nova

7. Czarna notacja menzuralna epoki trecento

8. Francuska i włoska notacja menzuralna późnego XIV wieku.

9. Biała notacja menzuralna: ogólne założenia.

10. Biała notacja menzuralna: kolorowanie i proporcje.

11. Zapis tabulaturowy klawiszowy: niemiecki, hiszpański.

12. Zapis tabulaturowy lutniowy: hiszpański, włoski, francuski, niemiecki.

Literatura:

W. Apel, Die Notation der polyphonen Musik, Leipzig 1962

H. Besseler, P. Gülke, Schriftbild der mehrstimmigen Musik, MGiB III/5, Leipzig 1973 (Musikgeschichte in Bildern III/5)

B. Stäblein, Schriftbild der einstimmigen Musik, Leipzig 1975 (Musikgeschichte in BildernIII/4)

Notae musicae artis. Notacja muzyczna w Polsce od XI do XVI wieku, red. E. Witkowska-Zaremba, Kraków 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Leszczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone wprowadzeniu do paleografii muzycznej. Studenci będą się zapoznawać od strony teoretycznej i praktycznej z notacjami stosowanymi od X do XVI w.: z różnymi odmianami zapisów chorałowych, notacją modalną, czarną menzuralną (frankońską, francuską, włoską), białą menzuralną, notacjami tabulaturowymi.

Pełny opis:

1. Notacje grecka i bizantyjska. Średnowieczne notacje literowe

2.-3. Notacje neumatyczne.

4. Notacja modalna.

5. Czarna notacja menzuralna: frankońska.

6. Czarna notacja menzuralna epoki ars nova

7. Czarna notacja menzuralna epoki trecento

8. Francuska i włoska notacja menzuralna późnego XIV wieku.

9. Biała notacja menzuralna: ogólne założenia.

10. Biała notacja menzuralna: kolorowanie i proporcje.

11. Zapis tabulaturowy klawiszowy: niemiecki, hiszpański.

12. Zapis tabulaturowy lutniowy: hiszpański, włoski, francuski, niemiecki.

Literatura:

W. Apel, Die Notation der polyphonen Musik, Leipzig 1962

H. Besseler, P. Gülke, Schriftbild der mehrstimmigen Musik, MGiB III/5, Leipzig 1973 (Musikgeschichte in Bildern III/5)

B. Stäblein, Schriftbild der einstimmigen Musik, Leipzig 1975 (Musikgeschichte in BildernIII/4)

Notae musicae artis. Notacja muzyczna w Polsce od XI do XVI wieku, red. E. Witkowska-Zaremba, Kraków 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)