Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Resocjalizacja w instytucjach zamkniętych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-RIZz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Resocjalizacja w instytucjach zamkniętych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne zaoczne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat oddziaływań prowadzonych w zamkniętych instytucjach korekcyjnych. Prezentacja zagadnień dotyczących struktury instytucjonalnego systemu resocjalizacji i profilaktyki w Polsce oraz specyfiki, zadań i organizacji pracy, a także form i metod wychowania resocjalizującego, stosowanych w poszczególnych instytucjach zamkniętych. Zwrócenie uwagi na ograniczenia i bariery resocjalizacji, wynikające z niekorzystnych cech zamkniętych środowisk wychowawczych oraz sposoby redukowania ich negatywnego wpływu na psychospołeczne funkcjonowanie wychowanków i personelu oraz na efektywność instytucjonalną. Studenci nabędą także umiejętności właściwej interpretacji przepisów prawnych, regulujących problematykę pracy resocjalizacyjnej w instytucjach penitencjarnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Schmidt
Prowadzący grup: Dariusz Schmidt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)