Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka służb społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1ESPz Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka służb społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etycznymi, istotnymi dla problematyki resocjalizacji i profilaktyki społecznej (m.in. typologia znaczeń terminów „etyka” i „służba społeczna”/„służby społeczne”; czyn jako przedmiot etyki; moralna dobroć i słuszność czynu; norma moralna a obiektywna i subiektywna norma moralności (sumienie); spór o genezę zła moralnego; spór o istnienie charakteru moralnego i etyka sytuacjonistyczna; zarys aretologii). W świetle tej wiedzy studenci poddają samodzielnej analizie kodeksy etyczne wybranych służb społecznych (kurator sądowy, funkcjonariusz służby więziennej, policjant, pracownik socjalny, streetworker, terapeuta, asystent rodziny, mediator, wolontariusz), rozpatrując ich ogólne założenia i dyskutując potencjalne przypadki ich naruszania.

Pełny opis:

1. Typologia znaczeń terminów

a) „etyka”

b) „służba społeczna”/„służby społeczne”

2. Czyn jako przedmiot etyki

3. Kryteria oceny moralnej czynu (dobroć a słuszność czynu)

4. Norma moralna a norma moralności

a) obiektywna (eudajmonizm; deontonomizm; personalizm)

b) subiektywna (sumienie)

5. Spór o genezę zła moralnego

6. Spór o istnienie charakteru moralnego (etyka sytuacjonistyczna; koncepcja moral luck)

7. Cnoty i wady moralne

8. Etyka zawodowa (geneza; powstawanie kodeksów etycznych; spór o relację między etyką ogólną a etykami zawodowymi; spór o kodeksy)

9. Kodeksy etyczne wybranych służb społecznych (kurator sądowy, funkcjonariusz służby więziennej, policjant, pracownik socjalny, streetworker, terapeuta, asystent rodziny, mediator, wolontariusz)

Literatura:

Porowski M., Służba społeczna – zakres pojęcia, w: O etyce służb społecznych, red. W. Kaczyńska, Warszawa, wyd. 1.

Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1995.

Szatur-Jaworska B., Służba społeczna, służby społeczne – spojrzenie multidyscyplinarne, w: O etyce służb społecznych, red. W. Kaczyńska, Warszawa 1998, wyd. 2.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1982.

Zimbardo Ph., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło (wiele wydań)

Efekty uczenia się:

Student:

1. wyjaśnia przedmiot zainteresowania etyki ogólnej i etyki stosowanej;

2. porównuje wybrane systemy i koncepcje etyczne;

3. argumentuje dylematy, szanse i zagrożenia, pomagania innym;

4. opisuje współczesne dylematy etyczne;

5. omawia kodeksy etyczne wybranych służb społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny - 50%

Przygotowanie referatu na temat kodeksu etycznego wybranej służby społecznej - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Salamucha
Prowadzący grup: Agnieszka Salamucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.