Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1MBSz Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach kursu studenci poznają podstawy metodologii oraz główne metody prowadzenia badań społecznych.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z podstawami metodologicznymi: definiowaniem pojęć, formułowaniem praw naukowych, stawianiem hipotez i ich empiryczną weryfikacją, zasadami poprawnego wnioskowania i uogólniania.

Poznają przebieg procesu badawczego w różnych typach badań, a także wykorzystanie w badaniach społecznych różnych typów źródeł danych oraz techniki ich analizy.

Kurs przygotowuje do prowadzenia własnych badań, jak również do korzystania z różnych typów dostępnych źródeł.

Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia z umiejętności prowadzenia i wykorzystywania badań społecznych.

Literatura:

- Babbie E. "Podstawy badań społecznych", PWN 2013 (lub wcześniejsze wydania tego podręcznika: 2008, 2009)

- Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć po ich ukończeniu:

1. znają podstawy ogólnej metodologii nauk

2. rozumieją rolę badań i zasady ich prowadzenia

3. znają podstawowe metody badawcze w naukach społecznych

4. swobodnie posługują się terminologią metodologiczną

5. potrafią krytycznie korzystać z różnych typów informacji, w tym z wyników badań społecznych

6. potrafią dobrać metody do badanego problemu oraz zaprojektować i przeprowadzić własne badania, a także zinterpretować wyniki i sformułować rekomendacje

7. znają zasady etyki badawczej

8. są gotowi do wykorzystywania wiedzy metodologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu pisemnego w sesji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie prac śródsemestralnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.