Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10NEGO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony dla studentów ścieżki specjalizacyjnej "Negocjacje i mediacje" na I roku studiów magisterskich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie i rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji. Zajęcia dają podstawy do samodzielnego prowadzenia negocjacji (indywidualnych i zespołowych) oraz pełnienia roli doradcy negocjacyjnego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie i rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji. Zajęcia dają podstawy do samodzielnego prowadzenia negocjacji (indywidualnych i zespołowych) oraz pełnienia roli doradcy negocjacyjnego.

W trakcie zajęć omawiane są również zagadnienia dotyczące złożonych warunków negocjacyjnych (negocjacje wielostronne, negocjacje na forach międzynarodowych, negocjacje kryzysowe)

Uczestnicy mają okazję doskonalić umiejętności poprzez udział w licznych grach symulacyjnych.

Literatura:

- Lax David A., Sebenius James K. – Negocjacje w trzech wymiarach, MT Biznes, Warszawa 2009

- Bazerman Max H., Neale Margaret A. - Negocjując racjonalnie, Pracownia Wydawnicza PTP, Olsztyn 1997

rozdział 10: „Negocjacje ze wspólną korzyścią. Analiza przypadku” s. 84-94

rozdział 11: „Racjonalne strategie dochodzenia do rozwiązań zintegrowanych” s. 95-105

- Friedman Raymond A. - Missing Ingredients in Mutual Gains Bargaining Theory, Negotiation Journal, July 1994, 265-280

- Gesteland Richard R. – Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 1999

rozdziały 1-7 s. 15-85

- Mastenbroek Willem - Negocjowanie, PWN, Warszawa 1997

rozdział 8: „Negocjowanie skuteczne: wnioski” s. 63-74

rozdział 9.3: „Odniesienie do modelu negocjacji” s. 89-93

- Ury William - Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa 1994

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (ćwiczeń) student potrafi:

- wykorzystywać metodę negocjacji do efektywnego rozwiązywania konfliktów i różnic interesów,

- ustalać hierarchię celów negocjacyjnych,

- w sposób nie agresywny opierać się presji,

- rozpoznawać zagrożenia (bariery) negocjacji i radzić sobie z nimi,

- odróżniać zachowania etyczne od czysto instrumentalnych,

- wykorzystywać szanse związane z negocjowaniem zespołowym,

- strategicznie zarządzać ustawieniem w negocjacjach wielostronnych

Metody i kryteria oceniania:

Analiza obecności, zaliczenie na ocenę (testy z zagadnień omówionych w literaturze przedmiotu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Gójska
Prowadzący grup: Agata Gójska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)