Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza kosztów i korzyści z elementami mikroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SIS-ANKIK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza kosztów i korzyści z elementami mikroekonomii
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład wprowadzający do badania efektywności ekonomicznej i społecznej interwencji społecznych zgodnie z koncepcją analizy kosztów i korzyści (cost-benefits analysis, CBA). CBA jest zbiorem metod służących do ilościowego porównywania i wyważania kosztów i korzyści uzyskiwanych/ponoszonych w związku z interwencja społeczną przez różne grupy, w tym zwłaszcza korzyści/kosztów o charakterze niematerialnym lub niewyrażalnych bezpośrednio w pieniądzu, a w konsekwencji prowadzących do oceny całościowej efektywności planowanych działań. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawami teoretycznymi i głównymi pojęciami stosowanymi w CBA, oraz z głównymi stosowanymi w CBA metodami ilościowego szacowania wartości/kosztów interwencji społecznych. Kurs uwzględniać będzie również elementy mikroekonomii, których znajomość jest niezbędna dla właściwego rozumienia i stosowania koncepcji CBA.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie pojęcia z zakresu socjologii państwa i spraw publicznych/ interwencji społecznych

K_W04 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań i analiz społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania interwencji

K_W05 rozumie znaczenie refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych w obszarze celowej zmiany społecznej

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki interwencji społecznych.

K_U03 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki interwencji społecznych.

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych związanych z rozmaitymi politykami publicznymi

K_U08 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań w sferze publicznej, związanych z planowaniem, wdrażaniem i oceną celowych zmian społecznych

K_K02 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K07 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K09 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych jako przedmiotu interwencji społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartczak
Prowadzący grup: Anna Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartczak
Prowadzący grup: Anna Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)