Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Natural Language Processing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4010-NLP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Natural Language Processing
Jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

This course provides an overview of natural language processing (NLP) on modern Intel® architecture. Topics include:

1. How to manipulate text for language models

2. Text generation and topic modeling

3. The basics of machine learning through more advanced concepts

Pełny opis:

1. History of NLP. Topics include:

a. The history of natural language processes and how it is used in the industry today

b. How to parse strings using powerful regular expression tools in Pytho

2. NLP toolkits and preprocessing techniques. Topics include:

a. Explore techniques such as tokenization, stop-word removal, and punctuation manipulation

b. Implement such techniques using Python libraries such as NLTK, TextBlob, spaCy, and Gensim

3. Similarity between words. Learn more about:

a. Levenshtein distance, which is used to compare the similarity of two words

b. How computers encode pieces of text into a document-term matrix and what the bag of words assumption is

4. Basic text classification. Topics include:

a. The basics of machine learning and a refresher on the terminology

b. A typical machine learning workflow for two different machine learning approaches to classify emails as either spam or not spam

5. Algorithm for natural language understanding and topic modeling. Learn more about:

a. How to use the latent Dirichlet allocation algorithm to extract topics from the document-term matrices

6. How to model and extract topics in text. Learn more about:

a. Alternative algorithms for discovering the topics embedded in texts

7. Machine learning algorithms for NLP.

a. How to use a neural network to transform words into vectors

b. Potential applications of these vectors (such as text classification and information retrieval)

8. Applying neural networks. Topics include:

a.Text generation using Markov chains and recurrent neural networks

b. Advanced topics in NLP, such as seq2seq

Literatura:

Intel Academy: https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/learn/course-natural-language-processing.html

Efekty uczenia się:

By the end of this course, students will have practical knowledge of:

1. Application of string preprocessing techniques

2. How to apply machine learning algorithms for text classification and other language tasks

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie samodzielnie opracowanego raportu na zadany temat (analiza przykladowych danych).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Górski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Górski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)