Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wizualizacja danych i analiza wizualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4010-WIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wizualizacja danych i analiza wizualna
Jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład poświęcony nowoczesnym technikom wizualizacji danych różnego typu. Zapoznanie z narzędziami do wizualizacji danych różnego typu. Analiza danych dużej objętości. Algorytmy wykorzystywane w analizie danych.

Pełny opis:

1. Prezentacja metod i obszarów zastosowań wizualizacji naukowej oraz analizy danych i algorytmów wspomaganej wizualną prezentacją danych.

2. Przykłady zbiorów danych, w szczególności obrazowych danych biomedycznych, symulacji środowiska naturalnego i symulacji kosmologicznych.

3. Prezentacja wizualna różnych typów danych (skalarnych, multiskalarnych, wektorowych etc.)

4. Integracja wizualizacji w procesie tworzenia, implementacji i wykorzystania modeli matematycznych.

5. Wizualizacja informacji - specyfika danych i ich prezentacji. Problem objętości danych.

6. Zapoznanie z systemami wizualizacyjnymi (VisNow i okazjonalnie ParaView). Tworzenie i ocena wartości poznawczej różnych metod prezentacji wizualnej przykładowych danych oraz wspomagana wizualnie analiza przykładowych danych;

7. Implementacja algorytmów analizy wizualnej w środowisku VisNow/NetBeans/Java (fakultatywnie)

Efekty uczenia się:

Znajomość współczesnych metod wizualizacji i analizy wizualnej danych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności, realizacji projektów i zadań oraz egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Nowosielski
Prowadzący grup: Krzysztof Nowiński, Jędrzej Nowosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)