Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski - poziom podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-FRAOA1-A2-eng
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język francuski - poziom podstawowy
Jednostka: Centrum Nauczania Języków Obcych
Grupy: Lektoraty Centrum Nauczania Języków Obcych
Lektoraty języka francuskiego Centrum Nauczania Języków Obcych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

A1 według Europejskiego opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie oznacza pozom przejściowy a A2 poziom docelowy kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie rocznym od zera.

W tej grupie lektor jest przygotowany do udzielania objaśnień dotyczących treści kursu w jęz.angielskim.

Pełny opis:

Po ukończeniu kursu na tym poziomie student(ka) będzie rozumiał(a) wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu obszarów życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, o swoim mieście i regionie, o swoim środowisku pracy). Będzie potrafił(a) uchwycić główny sens wypowiedzi zawarty w krótkich i prostych tekstach. Będzie umiał(a) znajdować szczegółowe, przewidywalne informacje w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, jadłospisy, rozkłady jazdy oraz w prostej korespondencji prywatnej. Będzie umiał(a) porozumieć się w rutynowych sytuacjach, wymagających prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy mu/jej znane. Poradzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie będzie w stanie zrozumieć wszystkiego i nie będzie umiał(a) jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji. Będzie potrafił(a) użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę. Będzie umiał(a) sporządzić krótką, prostą notatkę oraz napisać wiadomość dotyczącą nagłych potrzeb. Będzie również potrafił(a) napisać prosty tekst osobisty, np. podziękowanie, maila i smsa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Arkadiusz Misiak
Prowadzący grup: Iwona Bartnicka, Dominika Wierzbowicz, Katarzyna Wiśniewska-Szaran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego !) w terminie:

21.01-23.01.2025

oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:

I tura: 03.02-22.02.2025

II tura: 23.02.-27.02.2025 II tura (korekty)

Studenci obcokrajowcy nie mogą uczestniczyć w lektoracie języka, który jest dla nich językiem ojczystym lub językiem urzędowym/oficjalnym kraju pochodzenia. Nie mogą również przystępować do egzaminów z tych języków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)