Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 16

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 16 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala C 403
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Czubla, Sylwia Twardo
Literatura:

Podręcznik wiodący:

Speakout, 2nd edition – upper-intermediate level B2 – Frances Eales, Steve Oakes; wydawnictwo- Pearson.

Dodatkowe materiały:

Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O’Dell, CUP,

Macmillan English Grammar in Context (Advanced)- Michael Vince, wydawnictwo- Macmillan,

Talking images: Idioms, Lucy Holmes, Sharlene Matharu,

Materiały audio i video, artykuły prasowe powiązane tematycznie i rozszerzające zagadnienia z podręcznika wiodącego,

Materiały autorskie lektora.

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

1. New Things (osobowość, cechy charakteru, direct and indirect questions, present perfect i past simple – porównanie)

2. Issues (zagadnienia społeczne, wyrażanie opinii, listy formalne, present perfect simple and continuous –porównanie, the passive)

3. Stories (filmy, książki, ciekawe historie, anegdoty, ciekawi ludzie, narrative tenses, wyrażenia typu "I wish", "If only")

4. Downtime (czas wolny, zainteresowania, poczucie szczęścia, opinion essay – omówienie w kontekście egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2, present and past habits, future forms)

Semestr letni:

1. IDEAS

- wynalazki, reklamy, ciekawe pomysły, innowacyjne produkty

- pisanie raportu

- articles, real and hypothetical conditionals

2. AGE

- fazy życia, nasza przyszłość, sukces w życiu zawodowym, sekret długiego życia

- pisanie – an informal email

- future perfect and continuous, modal verbs

3. BEHAVIOUR

- podejmowanie trudnych decyzji, zasady i wartości, język ciała, różnice kulturowe

- pisanie – an informal article

- past and mixed conditionals, -ing form and infinitive

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna, z przewagą komunikacyjnej, biorąca pod uwagę indywidualne potrzeby uczestników kursu. Praca w parach, grupach i indywidualna. Nacisk na wykształcenie/doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w sytuacjach maksymalnie zbliżonych do naturalnych oraz umiejętności krytycznego myślenia, nacisk na poszerzanie słownictwa, dyskutowanie w parach/grupach, słuchanie i robienie notatek, analizowanie autentycznych przekazów audio/video, odgrywanie ról w przyjaznej atmosferze.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny,

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia.

Szczegóły na:

http://szjo.uw.edu.pl/warunki-zaliczenia-lektoratow/

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów I roku Wydziału Zarządzania UW.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone zdalnie za pomocą platformy Centrum Kompetencji Cyfrowych (CKO) UW i komunikatora Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)