Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski - poziom podstawowy [4024-FRAOA2] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język francuski - poziom podstawowy [4024-FRAOA2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45
sala 312
Budynek Dydaktyczny - Mokotowska 16/20 jaki jest adres?
każdy czwartek, 17:15 - 18:45
sala 312
Budynek Dydaktyczny - Mokotowska 16/20 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Bartnicka
Literatura:

Podręcznik wiodący:

Jean-Luc Penfornis français.com A1-A2 (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru podręcznika zostanie podjęta w październiku.

Materiały uzupełniające:

Evelyne Siréjols, Giovanna Tempesta, Grammaire. 450 nouveaux exercices, niveau débutant, CLE International;

Roxane Boulet, Anne Vergne-Sirieys, Sylvie Poisson-Quinton, Célyne Huet-Ogle, Grammire expliquée du français, exercices, niveau débutant, CLE International;

Maïa Grégoire, Odile Thiévenaz, Grammaire progressive du français avec 600 exercices, nouvelle édition, CLE International;

Claire Miquel, Communication progressive du français avec 270 activités, niveau débutant, CLE International.

Materiały własne lektora.

Zakres tematów:

Semestr zimowy

1) Wymowa francuska;

2) Pierwsze kontakty (kim jestem, przedstawianie osób, pozdrowienia i pożegnania, miejsce zamieszkania), wypełnianie formularzy;

3) Podstawowe zawody;

4) Podstawowe informacje o rodzinie;

5) Opis zainteresowań, ubrań, miejsca, aktywności kulturalnych, wakacji,

6) Jedzenie (upodobania, artykuły żywnościowe, posiłki we Francji);

7) Zaproszenia (składanie zaproszeń, przyjmowanie i odrzucanie);

8) Wyrażanie opinii;

9) Podstawowe sytuacje z życia codziennego (zakupy, restauracja, umawianie się na spotkanie, podawanie godziny, wskazywanie drogi, sytuacje zawodowe);

10) Elementy cywilizacji francuskiej.

Semestr letni

1) Mówienie o przeszłości (opis wydarzeń, spotkań);

2) Opis mieszkania, miasta i dzielnicy;

3) Wakacje i czas wolny;

4) Poszukiwanie pracy (CV, List motywacyjny, rozmowa o pracę);

5) Przyroda i środowisko,

6) Zdrowie, stres, sport, porada lekarza;

7) Rozmowa telefoniczna;

8) Opis miejsca pracy, sytuacje zawodowe;

9) Sytuacje życia codziennego

10) Kultura i sztuka (organizacja wydarzenia kulturalnego, opis dzieła sztuki);

11) Elementy cywilizacji francuskiej.

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikacyjna z uwzględnieniem podejścia zadaniowego. Rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i pisemna).

Techniki dydaktyczne: aktywny udział studentów w zajęciach (ćwiczenia komunikacyjne w parach, dialogi, scenki, praca indywidualna i w grupach).

Wykorzystanie materiałów autentycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie kryteriów ogólnych dla Szkoły Języków Obcych.

http://szjo.uw.edu.pl/warunki-zaliczenia-lektoratow/

Ocena na podstawie obecności na zajęciach, aktywności, prac domowych, wypowiedzi ustnych i pisemnych, testów cząstkowych i testu końcowego..

Uwagi:

Kurs na poziomie podstawowym ( A2 ) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)