Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio-zaawansowany wyższy, e-lektorat - studia zaoczne [4024-ANGSB1.1.b-Z] Semestr letni 2022/23
Lektorat, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio-zaawansowany wyższy, e-lektorat - studia zaoczne [4024-ANGSB1.1.b-Z]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:45
sala 308
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Richards
Literatura:

Materiały do pracy indywidualnej dostępne na http://kampus.come.uw.edu.pl/

oraz materiały własne lektora.

Zakres tematów:

1 Zdrowie

2 Sport

3 Sztuka

4 Muzyka

5 Film i teatr

6 Opowiadania

7 Moda

8 Kariera

9 Edukacja

10 Technologia

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna, podejście komunikacyjne. Nauka odbywa się głównie poprzez samodzielną pracę na platformie internetowej; zajęcia poświęcone są przede wszystkim rozwijaniu umiejętności mówienia.

Metody i kryteria oceniania:

E-LEKTORATY (25% zajęcia, 75% praca własna na platformie)

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej oraz 60% punktów za obecność, co jest warunkiem przystąpienia do testu końcowego z całości materiału. Na ocenę końcową składają się: punktacja z platformy: 55%, wynik testu: 30% i obecność na zajęciach: 15%.

Skala ocen

99–100% 5! (celujący)

93–98% 5 (bardzo dobry)

87–92% 4+ (dobry plus)

77–86% 4 (dobry)

71–76% 3+ (dostateczny plus)

60–70% 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Uzyskanie mniej niż 60% za pracę na platformie oraz/lub mniej niż 60% punktów za obecność, uniemożliwia studentowi podejście do testu końcowego i tym samym oznacza brak zaliczenia.

Aby otrzymać zaliczenie, student musi uzyskać minimum 60% punktów za test końcowy. Za uzyskanie 59% i mniej punktów za test końcowy studentowi przysługuje prawo poprawy wyniku testu w kolejnym terminie zaliczenia.

Na podstawie: https://docs.google.com/document/d/1cj3ehXLmyALyww32duTV6SAmHfKOuayKtmhVPFjXt9U/edit#

Uwagi:

Kurs semestralny 60h na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym dla studentów I roku studiów niestacjonarnych WNPiSM - Politologia i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Terminy zjazdów: 05.03; 02.04; 07.05; 04.06.2023r.

Niedziela godz. 08.00 - 10.45

Materiały znajdują się na platformie językowej CKC: http://kampus.ckc.uw.edu.pl/ Warunkiem koniecznym uczestnictwa w e-zajęciach jest zarejestrowanie i zalogowanie się (PESEL i hasło USOS) na platformie językowej CKC http://kampus.ckc.uw.edu.pl/

UWAGA: W KURSIE MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO RAZ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)