Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom zaawansowany, profil biznesowy [4024-ANGBEC1] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom zaawansowany, profil biznesowy [4024-ANGBEC1]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala C 410
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3 jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala C 410
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Wideryński
Literatura:

Podręcznik wiodący: Business Partner C1, wyd. Pearson

Literatura: Advanced Market Leader 3rd Edition Extra, wyd. Pearson

The Business 2.0 Advanced, wyd. Macmillan

Destination C1 & C2 Grammar and Vocabulary, wyd. Macmillan

Materiały własne wykładowcy

Równolegle do zagadnień biznesowych realizowany będzie sylabus gramatyczny, uzależniony od poziomu językowego Studentów.

W każdym semestrze Studenci oglądają wspólnie podczas zajęć jeden film fabularny (w wersji oryginalnej), związany z tematyką zajęć.

Zakres tematów:

Semestry zimowy i letni:

1. Biznes - podstawowe pojęcia

2. Rodzaje działalności gospodarczej

3. Struktura firmy

4. Pracownicy/Rekrutacja/Motywacja/Współczesne trendy w zatrudnieniu

5. Rozwój osobisty pracownika

6. Rozwój zawodowy pracownika

7. Produkty/Produkcja/Innowacja

8. Marketing i sprzedaż

9. Bankowość/Finanse/Inwestycje

10. Fuzje i przejęcia

11. Online biznes

12. Turystyka jako biznes

13. Edukacja jako biznes/Edukacja jako inwestycja

14. Etyka w biznesie/Biznes a środowisko

15. Wolny handel czy uczciwy handel?

Zakres tematów może ulec nieznacznym zmianom, po rozpoczęciu zajęć.

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna

Podejście komunikacyjne

Techniki dydaktyczne: praca w parach, grupach, mini wykłady

Ćwiczenia rozwijające sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia i czytania ze zrozumieniem; ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa oraz, w miarę potrzeb, pogłębiające znajomość gramatyki na poziomie C1.

W przypadku pracy zdalnej, jeśli będzie taka konieczność, zajęcia będą prowadzone za pomocą komunikatora Zoom.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będzie zaangażowanie Studenta (w tym frekwencja na zajęciach), wywiązanie się z postawionych zadań (rzetelne i systematyczne wykonywanie prac domowych) oraz postępy, jakie poczynił (przewidziane dwa testy w semestrze, pisane w sali). Oceny z prac domowych, testów, etc. będą wyrażane w punktach.

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Uwagi:

Kurs o profilu biznesowym (dwusemestralny) na poziomie zaawansowanym ( C1 ) dla studentów Wydziału Zarządzania oraz innych wydziałów, zainteresowanych biznesem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)