Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, kurs półinternetowy, profil biznesowy [4024-ANGPINTB2-BE] Semestr zimowy 2024/25
Lektorat, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, kurs półinternetowy, profil biznesowy [4024-ANGPINTB2-BE]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Lektorat [LEK], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-02 11:30 : 13:00 sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
2024-10-09 11:30 : 13:00 sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
2024-10-16 11:30 : 13:00 sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
2024-10-23 11:30 : 13:00 sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
2024-10-30 11:30 : 13:00 sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ekaterina Bunina-Breś
Literatura:

Materiały internetowe przygotowane przez lektora na platformie Kampus Come CKC. Raz w tygodniu (50%) - samodzielna praca na platformie Kampus (videos, Ted Talks, autentyczne e-artikuły z prasy anglojęzycznej, quizy, ćwiczenia na słownictwo i gramatykę); raz w tygodniu, w środy, (50%) - zajęcie w klasie z lektorem, gdzie główny nacisk na mówienie z użyciem nowego słownictwa oraz omawianie nowych zagadnień gramatycznych na poziomie B2.

W klasie:

• The Business 2.0 Upper-Intermediate. J.Allison, J.Townend with P.Emmerson. Macmillan, 2013.

• Market Leader. Upper-Intermediate. 3d edition. Pearson.

• Business English handbook. Advanced. P.Emmerson, Macmillan 2011.

• Business Vocabulary in Use. Intermediate/ Advanced. Bill Muscull, Cambridge.

• Check your Vocabulary for Business and Administration. 4th ed. Rawdon Wyatt, A&C Black, London, 2007.

• Check your Vocabulary for Banking and Finance. 2nd ed. Jon Marks, A&C Black, London, 2007.

• TED TALKS/ BBC/ Financial Times/ Harvard Business Review.

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY I LETNI

WHAT'S YOUR FUTURE JOB? BUILDING A CAREER IN BUSINESS and FINANCE. EDUCATION AND CAREER. SKILLS: JOB INTERVIEWS AND CV WRITING.

JOBS AND JOB SATISFACTION. WHAT MAKES EMPLOYEES HAPPY AT WORK? MOTIVATIONAL FACTORS, PERKS.

PERSONALITY, LEADERSHIP SKILLS. WHAT MAKES A GOOD MANAGER AND A GOOD LEADER? MANAGEMENT STYLES and CHARACTERISTICS.

TEAM BUILDING AND FEEDBACK: HOW TO FOSTER A TEAM SPIRIT? WHAT MAKES AN IDEAL TEAM PLAYER? MANAGING PEOPLE AND PROJECTS. SKILLS: COACHING AND GIVING FEEDBACK.

DEVELOPING A NEW BUSINESS: FAMOUS BRANDS AND START-UPS; SELF-FINANCING; FUNDING A START-UP. SKILLS: DELIVERING PRESENTATIONS I.

QUALITY: THE JAPANESE ATTITUDE TO QUALITY; PRODUCT QUALITY AND STANDARDS; WHAT IS PRODUCT OBSOLESCENCE? THROW-AWAY CULTURE. TAX BREAKS. SKILLS: DELIVERING PRESENTATIONS II.

SELLING MORE: SOCIAL MEDIA MARKETING; VIRAL MARKETING; THE MARKETING MIX, MARKETING AND SALES TECHNIQUES. SKILLS: DEALING WITH OBJECTIONS.

FINANCIAL CONTROL; RAISING FINANCE. WHY IT’S TRENDY TO BE A FUTURE ACCOUNTANT? FINANCIAL DOCUMENTS AND REGULATIONS. SKILLS: COMMUNICATING IN MEETINGS AND NEGOTIATIONS.

Metody dydaktyczne:

Część internetowa: sylabus tematyczny

W klasie: metoda komunikacyjna, eklektyczna. Techniki: studium przypadku, dyskusji (np. panelowe, piramidowe); debaty; gry dydaktyczne; praca w parach, grupach; odgrywanie ról; metoda ‘burzy mózgów’; mapy mentalny; ekspresja ruchowa, transformacji, parafrazy, etc.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie lektoratów półinternetowych składają się następujące składowe:

• ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej (Internet);

• test końcowy/testy zaliczeniowe w trakcie semestru;

• obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych (odbywających się w klasie).

W semestrze letnim student musi także wygłosić prezentację w klasie (ok 8-10 min).

Uwaga: Student musi regularnie robić prace na platformie internetowej CKC (30h), aktywnie uczestniczyć w zajęciach w sali (30h) oraz uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej CKC oraz 60% ze wszystkich prac i testów w klasie w trakcie każdego semestru. Otrzymanie mniej niż 60% oznacza brak zaliczenia.

Za zaliczenie 60h e-zajęć (30h tradycyjnie, 30h przez Internet), czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Uzyskanie mniej niż 60% za pracę na platformie oraz/lub mniej niż 60% punktów za obecność albo testy oznacza brak zaliczenia.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą Zoom.

Uwagi:

Kurs języka biznesu, półinternetowy na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2), dla studentów Wydziału Zarządzania oraz innych zainteresowanych tematyką biznesową. Obejmuje 120 godzin nauki rocznie, w tym 60 godzin przez Internet i 60 godzin w klasie. Nacisk na mówienie, poznawanie i pogłębianie znajomości specjalistycznego słownictwa, rozumienie ze słuchu, pracę ze specjalistycznym tekstem, umiejętność opisywania aspektów prowadzenia firmy oraz funkcjonowania gospodarki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)