Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra dla MSEM II 1000-112ADM2
Reguły punktacji przedmiotu

DM-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT - Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DZ-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT
Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DZ-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
8.5
(1976 - 2016)
9
(2017 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne
1000-FUND-M
nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
1
(1976 - 2017)
1
(1976 - 2017)
MIMUW fundamentalne matematyczne (finanse)
1000-FUND-MF
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne (mat. stos.)
1000-FUND-MS
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne (nauczanie mat.)
1000-FUND-MN
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne (ubezpieczenia)
1000-FUND-MU
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)