Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mathematical Methods in Economics 2400-ICU1MAT
Reguły punktacji przedmiotu

DU-EC - Economics, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
DU-EK - Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia
DU-EK-ANG - Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
DU-FA - Finance & Accounting, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
DU-FB - Finanse i bankowość, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
WU-EK-ANG - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w języku angielskim)
WU-FB - Finanse i Bankowość, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w języku angielskim)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-EC
Economics, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
DU-EK
Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia
DU-EK-ANG
Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
DU-FA
Finance & Accounting, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
DU-FB
Finanse i bankowość, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
WU-EK-ANG
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w języku angielskim)
WU-FB
Finanse i Bankowość, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w języku angielskim)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2005 - ...)
6
(2007 - 2009)
5
(2010 - 2015)
5
(2005 - 2015)
5
(2005 - 2015)
5
(2007 - 2015)
5
(2006 - 2015)
5
(2005 - 2015)
5
(2005 - 2015)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)