Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innowacje i międzynarodowy transfer technologii 2400-M1EMINN
Reguły punktacji przedmiotu

S2-EK - Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-EK
Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2010 - 2011)
5
(2012 - 2016)
3
(2017 - 2018)
4
(2019 - ...)
3
(2010 - 2011)
WNE-zajęcia wolnego (kierunkowego) wyboru
2400-WWWK
1
(2017 - ...)
nie zdefiniowano
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)